asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Geschiedenis van asbest

Asbest heeft een aantal zeer gunstige eigenschappen: het is sterk, flexibel, onbrandbaar, isoleert goed, makkelijk te winnen en in verhouding met vergelijkbare materialen zeer goedkoop. In de klassieke oudheid kwam asbest al in verschillende toepassingen voor. Ruim een eeuw geleden (rond 1900) werd asbest in Europa vooral in de scheepsbouw gebruikt.

Al snel gebruikte men asbest ook in andere materialen en producten. In 1930 werden voor het eerst de negatieve gezondheidseffecten van asbest ontdekt en ontstond er zelfs een officiële beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan asbest, namelijk asbestose. Tegenwoordig is het gebruik van asbest verboden.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Asbest in Europa

De scheepsbouw was begin 19de eeuw een groot gebruiker van asbest. Naarmate de industrialisatie in Europa vorderde kwam de massaproductie steeds verder op gang. Asbest werd op grote schaal verwerkt in aanvankelijk scheepsbouwmaterialen, maar later ook in veel andere materialen voor de huizenbouw. De stof heeft een groot isolerend vermogen en is brandwerend. Om die reden werd het veel verwerkt in Nederlandse huizen. Vanwege de bijzondere eigenschappen van asbest is het ook voor veel andere doeleinden gebruikt.

Eerste negatieve gezondheidseffecten

In eerste instantie was men zich absoluut niet bewust van de schadelijke gevolgen van asbest. Pas in 1930 werd dit het geval, voor zowel mens en dier. De schadelijke werking van asbest openbaart zich soms pas na zeer lange tijd. In Engeland werd asbestose in 1931 al officieel als beroepsziekte erkend.

Asbestose kan ontstaan na korte of langdurige blootstelling aan asbest en leidt tot een verminderde longcapaciteit. De ziekte kwam voornamelijk voor bij bouwvakkers die tijdens hun werk veel in aanraking kwamen met asbest. Men kwam er rond deze tijd ook achter dat de kleine asbestvezels verschillende vormen van kanker als gevolg kon hebben.

Tegenwoordig

Ondanks de negatieve gezondheidseffecten werd asbest rond de jaren ’70 en ’80 nog steeds veel gebruikt, onder andere in bouwmaterialen. Pas eind jaren ’80 daalde het gebruik van asbest na blijvende gezondheidsklachten van bouwvakkers en andere werknemers die waren blootgesteld aan asbest. In 1993 heeft men in Nederland besloten om het toepassen en verkopen van asbest te verbieden. Dit verbod is in 2005 ook doorgevoerd in de hele Europese Unie.

Uit veel gebouwen en woningen is het asbest inmiddels verwijderd, maar er zijn ook nog steeds ontzettend veel woningen waarin zich asbesthoudende materialen bevinden. De huizen waarin zich eventueel asbest bevindt, hebben een bouwjaar van vóór 1994.

Naar schatting overlijden jaarlijks zo’n 1300 Nederlanders als gevolg van asbestblootstelling. De komende decennia zal dit aantal misschien nog wel groter worden. De gevolgen van blootstelling openbaren zich in de meeste gevallen pas na ruim 20 tot 30 jaar. De verwijdering van asbest brengt risico’s met zich mee en moet op professionele wijze gebeuren. Door het invullen van ons contactformulier ontvang je direct en vrijblijvend een overzicht van alle asbestspecialisten bij jou in de buurt.

Je herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur. Wit asbest is de meest gebruikte vorm en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Vaak kan er bij een beschadiging of op een breukvlak worden gekeken of de vezelige structuur te zien is.

Materiaal dat gemaakt is na de Tweede Wereldoorlog en vóór 1994 heeft de grootste kans op de aanwezigheid van asbest. Een andere aanwijzing voor de eventuele aanwezigheid van de stof is als je weet in welke producten het vaak verwerkt wordt. Zo bevinden asbestcementplaten zich het meest in gevels, rondom schoorstenen en op galerijen van flats. Wil je meer weten over de afkomst van het materiaal, vraag dan informatie op bij de fabrikant of leverancier.

Uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest kan alleen worden gegeven na een asbestanalyse in het laboratorium.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest is het gebruik of het verwerken ervan in Nederland verboden. Dit is beschreven in de Nederlandse asbestregelgeving. Sinds 1 juli 1993 is het asbestgebruik op de arbeidsvloer verboden en sinds 1998 mogen ook particulieren geen asbest meer verwerken.

Mocht je in een gebouw asbest aantreffen, onderzoek dan of het nodig is om dit te verwijderen. Voor de verwijdering dien je de hulp van een asbestspecialist in te schakelen.

Het kan zijn dat een werknemer in een arbeidssituatie in aanraking komt met asbest en ziek wordt. In dit geval kan hij de geleden schade vorderen bij zijn werkgever. Als de schade tijdens de beroepsuitoefening is ontstaan, hoort de werkgever de schade van de werknemer te vergoeden.

De gevolgen van asbestblootstelling kunnen vrij ernstig zijn. Ongebonden asbestvezels zijn gevaarlijk en hebben een groot gezondheidsrisico, doordat ze bij het inademen in de longen terecht kunnen komen.

Er bestaan verschillende asbestziekten, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker, verdikkingen aan de buitenzijde van de longen en asbestose. Asbestose is een longaandoening die onder andere tot een gebrek aan zuurstof en kortademigheid kan leiden.
Het risico op een asbestziekte is gerelateerd aan de hoeveelheid blootstelling en ingeademde asbestvezels. De schade komt vaak pas tien tot tientallen jaren later tot uiting en is nauwelijks tot niet te genezen.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een huis of gebouw en vindt dus plaats voordat er daadwerkelijk asbest wordt verwijderd. Tijdens het onderzoek kijken we of er asbest in het gebouw aanwezig is, waar het aanwezig is en om welke soort het gaat. De uitslagen van het onderzoek presenteren we in het asbestinventarisatierapport.

Schakel voor het uitvoeren van een asbestinventarisatierapport altijd een gecertificeerd bedrijf in. Aan de hand van het rapport wordt de asbest wel of niet verwijderd, grotendeels afhankelijk van het soort asbest dat is aangetroffen. In sommige gevallen is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld bij een sloop.

Er bestaan twee asbestvormen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In de niet-hechtgebonden structuur zitten de vezels nauwelijks vast aan het bindmiddel. Dit is de gevaarlijkste soort asbest, omdat de vezels snel vrijkomen.

Hechtgebonden asbest geeft weinig vezels af en blijft soms beter zitten. Om de juiste inschatting en keuze te maken over de eventuele verwijdering, is het noodzakelijk om een asbestspecialist in te schakelen. Deze specialist inventariseert waar de asbest zich bevindt en beoordeelt om wat voor soort en hoeveelheid het gaat.

Bovendien zijn er strikte regels verbonden aan de verwijdering van asbest vanwege de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Het verwijderen mag alleen gebeuren met toestemming van de gemeente. Je kunt dus niet zomaar zelf het asbest in je huis verwijderen. Het verwijderde asbest wordt op een speciale manier verpakt en naar een aparte stortplaats gebracht.

Asbest werd al in de klassieke oudheid gebruikt. Begin 19de eeuw maakte men in Europa met name voor de scheepsbouw gebruik van asbest. Door de gunstige eigenschappen van de stof werd het in de loop van de 19de eeuw in veel materialen en producten verwerkt.

Toch werden rond 1930 al de eerste meldingen gemaakt van de gezondheidsrisico’s van asbest. Zo werd asbestose in 1931 al als officiële beroepsziekte erkend in Engeland. Het toepassen en verkopen van asbest is sinds 1993 verboden in Nederland en sinds 2005 is er een verbod in de hele Europese Unie.

De afgelopen jaren wordt er veel asbest verwijderd, maar er bestaan nog steeds veel huizen en gebouwen waarin asbest zit.