asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbest verwijderen

Of asbest wel of niet verwijderd moet worden, hangt af van de vorm waarin het voorkomt en hoe het afgeschermd is. Soms is het zelfs beter om asbest te laten zitten. Vaak heb je ook toestemming nodig van de gemeente om asbest te mogen verwijderen.

Als je de voorschriften overtreedt, kan dat resulteren in hoge boetes. Voor een juiste asbestinventarisatie is het van belang dat je gebruik maakt van de kennis van asbestspecialisten. Zij maken vakkundig de juiste inschatting over de aanwezige asbest en de eventuele gezondheidsrisico’s. Onze asbestspecialisten zijn vakkundig en leveren uitstekende service. Vul voor asbestspecialisten bij jou in de buurt geheel vrijblijvend het formulier in en vergelijk verschillende offertes met elkaar.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Vormen

De vorm waarin asbest voorkomt is belangrijk voor de keuze om het asbest te verwijderen of te laten zitten. Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. In het geval van niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels nauwelijks vast aan het bindmiddel en komen daardoor snel vrij door bijvoorbeeld aanrakingen en trillingen. Deze vorm van asbest zit in spuitasbest, brandwerende platen en vinylvloerbedekkingen met asbesthoudende onderlaag. Hechtgebonden asbestvezels zitten verankerd in het materiaal en komen hierdoor minder snel in de lucht terecht. De kans op inademing van deze vezels is daarom gering. In onder andere asbestcement en colovinyltegels komt hechtgebonden asbest voor.

Asbest wel of niet verwijderen

Afhankelijk van de vorm asbest die je aantreft, kan de specialist bepalen of het asbest verwijderd moet worden. Niet hecht-gebonden asbest is de gevaarlijkste vorm en moet worden verwijderd als het niet goed is afgeschermd. Soms kan asbest beter blijven zitten, zoals bij hechtgebonden asbest, zolang het natuurlijk geen gevaar oplevert voor de omgeving. Een juiste inschatting van de vorm asbest is dus erg belangrijk. Verder speelt de regelmatige aanwezigheid van mensen in de directe omgeving van het asbest ook mee in de afweging. Schakel voor de juiste beoordeling een asbestspecialist in. Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s mag je nooit zelf asbest gaan verwijderen.

De verwijdering

Als eigenaar van een gebouw of huis in Nederland beslis je zelf over de verwijdering van asbestmateriaal. Is verwijdering nodig, laat dit dan uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. De specialisten binnen zo’n bedrijf zijn vakkundig en treffen goede maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s die verwijdering met zich meebrengt. Voor het verwijderen van asbest heb je toestemming van de gemeente nodig. De regels waar je je aan moet houden staan beschreven in het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. De verwijdering gaat volgens bepaalde strenge voorschriften. Als de voorschriften niet goed worden nageleefd, kan dit leiden tot hoge boetes.

Waar gaat asbest heen na verwijdering?

Na de verwijdering is het belangrijk om zorgvuldig met het asbest om te gaan. Het materiaal wordt eerst op een speciale manier verpakt, zodat de vezels niet zomaar in de lucht terechtkomen. Asbest valt onder de ‘gevaarlijke afvalstoffen’ en mag dus niet overal gestort worden. Er zijn in Nederland vier stortplaatsen waar je gevaarlijk afval kunt storten, dus ook het goed verpakte asbest. Voor het storten van gevaarlijk afval moeten alle voorschriften goed in de gaten worden gehouden.

Je herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur. Wit asbest is de meest gebruikte vorm en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Vaak kan er bij een beschadiging of op een breukvlak worden gekeken of de vezelige structuur te zien is.

Materiaal dat gemaakt is na de Tweede Wereldoorlog en vóór 1994 heeft de grootste kans op de aanwezigheid van asbest. Een andere aanwijzing voor de eventuele aanwezigheid van de stof is als je weet in welke producten het vaak verwerkt wordt. Zo bevinden asbestcementplaten zich het meest in gevels, rondom schoorstenen en op galerijen van flats. Wil je meer weten over de afkomst van het materiaal, vraag dan informatie op bij de fabrikant of leverancier.

Uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest kan alleen worden gegeven na een asbestanalyse in het laboratorium.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest is het gebruik of het verwerken ervan in Nederland verboden. Dit is beschreven in de Nederlandse asbestregelgeving. Sinds 1 juli 1993 is het asbestgebruik op de arbeidsvloer verboden en sinds 1998 mogen ook particulieren geen asbest meer verwerken.

Mocht je in een gebouw asbest aantreffen, onderzoek dan of het nodig is om dit te verwijderen. Voor de verwijdering dien je de hulp van een asbestspecialist in te schakelen.

Het kan zijn dat een werknemer in een arbeidssituatie in aanraking komt met asbest en ziek wordt. In dit geval kan hij de geleden schade vorderen bij zijn werkgever. Als de schade tijdens de beroepsuitoefening is ontstaan, hoort de werkgever de schade van de werknemer te vergoeden.

De gevolgen van asbestblootstelling kunnen vrij ernstig zijn. Ongebonden asbestvezels zijn gevaarlijk en hebben een groot gezondheidsrisico, doordat ze bij het inademen in de longen terecht kunnen komen.

Er bestaan verschillende asbestziekten, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker, verdikkingen aan de buitenzijde van de longen en asbestose. Asbestose is een longaandoening die onder andere tot een gebrek aan zuurstof en kortademigheid kan leiden.
Het risico op een asbestziekte is gerelateerd aan de hoeveelheid blootstelling en ingeademde asbestvezels. De schade komt vaak pas tien tot tientallen jaren later tot uiting en is nauwelijks tot niet te genezen.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een huis of gebouw en vindt dus plaats voordat er daadwerkelijk asbest wordt verwijderd. Tijdens het onderzoek kijken we of er asbest in het gebouw aanwezig is, waar het aanwezig is en om welke soort het gaat. De uitslagen van het onderzoek presenteren we in het asbestinventarisatierapport.

Schakel voor het uitvoeren van een asbestinventarisatierapport altijd een gecertificeerd bedrijf in. Aan de hand van het rapport wordt de asbest wel of niet verwijderd, grotendeels afhankelijk van het soort asbest dat is aangetroffen. In sommige gevallen is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld bij een sloop.

Er bestaan twee asbestvormen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In de niet-hechtgebonden structuur zitten de vezels nauwelijks vast aan het bindmiddel. Dit is de gevaarlijkste soort asbest, omdat de vezels snel vrijkomen.

Hechtgebonden asbest geeft weinig vezels af en blijft soms beter zitten. Om de juiste inschatting en keuze te maken over de eventuele verwijdering, is het noodzakelijk om een asbestspecialist in te schakelen. Deze specialist inventariseert waar de asbest zich bevindt en beoordeelt om wat voor soort en hoeveelheid het gaat.

Bovendien zijn er strikte regels verbonden aan de verwijdering van asbest vanwege de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Het verwijderen mag alleen gebeuren met toestemming van de gemeente. Je kunt dus niet zomaar zelf het asbest in je huis verwijderen. Het verwijderde asbest wordt op een speciale manier verpakt en naar een aparte stortplaats gebracht.

Asbest werd al in de klassieke oudheid gebruikt. Begin 19de eeuw maakte men in Europa met name voor de scheepsbouw gebruik van asbest. Door de gunstige eigenschappen van de stof werd het in de loop van de 19de eeuw in veel materialen en producten verwerkt.

Toch werden rond 1930 al de eerste meldingen gemaakt van de gezondheidsrisico’s van asbest. Zo werd asbestose in 1931 al als officiële beroepsziekte erkend in Engeland. Het toepassen en verkopen van asbest is sinds 1993 verboden in Nederland en sinds 2005 is er een verbod in de hele Europese Unie.

De afgelopen jaren wordt er veel asbest verwijderd, maar er bestaan nog steeds veel huizen en gebouwen waarin asbest zit.