asbest

Asbest sanering asbestinspectie & asbestinventarisatie in Oostburg

Vraag vrijblijvende offertes aan bij AsbestCrew

Asbest verwijderen in Oostburg

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Dit betekent onder andere een asbestvrije omgeving. Asbest kan namelijk ernstige schade veroorzaken voor de gezondheid. Alleen aan de hand van een laboratoriumanalyse kun je vaststellen of er asbest aanwezig is in je huis. De verwijdering ervan mag je alleen laten doen door specialisten.

Ons landelijk netwerk van asbestspecialisten biedt je de beste vakmannen en diensten tegen scherpe prijzen. Een overzicht van deze specialisten in Oostburg ontvang je door vrijblijvend het formulier in te vullen.

Contact

De voordelen van ons asbestnetwerk:

 • Offertes van de beste asbestspecialisten uit de regio Oostburg
 • Gratis en vrijblijvend contact
 • Uitstekende service
 • Scherpe prijzen

Wat is asbest?

Asbest is met het blote oog niet te zien. De naam asbest is een verzamelnaam voor een aantal silicaatmineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen hebben een vezelachtige structuur en worden over de hele wereld aangetroffen. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. Asbest is sterk, flexibel, brandwerend, makkelijk te vinden en ook relatief goedkoop vergeleken met vergelijkbare materialen.

Hoe asbest verwijderen in Oostburg

Asbest dient altijd op een professionele manier te worden verwijderd. Bij het verwijderen van asbest kunnen er namelijk vezels vrijkomen die erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid. In 1993 is er een verbod gekomen op het toepassen en verwerken van asbest. Huizen met een bouwjaar van vóór 1994 hebben daarom de meeste kans op de aanwezigheid van asbest. Twijfel je of je huis asbestvrij is, laat dan een controle uitvoeren door één van onze asbestspecialisten. Wij hebben veel ervaring met het verwijderen van asbest en leveren daarbij uitstekende service.

Er bestaan twee vormen van asbest:

 • Hechtgebonden: de asbestvezels gemend met een andere stof, zoals cement of lijm.
 • Niet-hechtgebonden: de asbestvezels zitten niet vast in het materiaal en kunnen daardoor makkelijker vrijkomen.

Na verwerking kan asbest alleen nog gedetecteerd worden door een laboratoriumanalyse.

Wat zijn de gevolgen na blootstelling

De vorm van asbest is zeer bepalend voor het gezondheidsrisico. Niet-hechtgebonden asbest is het gevaarlijkst, omdat de vezels makkelijk vrijkomen. De vezels kunnen bij inademing in de longen terechtkomen en daar schade aanrichten. Er bestaan verschillende asbestziekten als gevolg van blootstelling. Enkele voorbeelden zijn:

 • Asbestose: een aandoening die kan leiden tot een verminderde longcapaciteit.
 • Longkanker: een verzamelnaam voor tumoren die ontstaan in de longen.
 • Mesothelioom: dit is een tumor in het longvlies of buikvlies.

De meeste asbestziekten komen pas tien tot tientallen jaren na blootstelling tot uiting. Je begrijpt dat het belangrijk is om zorgvuldig met asbest om te gaan. Onze specialisten kunnen je in het hele proces ondersteunen. Voor vrijblijvende verschillende offertes van asbestspecialisten bij jou in Oostburg hoef je alleen het formulier op deze site in te vullen.

Asbest verwijderen

Soms is het beter om asbest te laten zitten. Het gaat dan om hechtgebonden asbest, dat in de meeste gevallen niet zo veel kwaad kan. Niet-hechtgebonden asbest is gevaarlijker, doordat hiervan vezels in de lucht terecht kunnen komen.
Asbestspecialisten maken vakkundig de juiste inschatting of asbest wel of niet verwijdert moet worden. Voordat er asbest uit uw huis verwijderd kan worden, moet je eerst toestemming vragen aan de gemeente. Je mag dus nooit zomaar zelf asbest gaan verwijderen.
Nadat onze specialisten het asbest verwijderd hebben, verpakken ze het op een bepaalde manier en brengen ze het naar een speciale stortplaats.

Asbest herkennen

Soms is er op een beschadiging of breukvlak een vezelachtige structuur te zien. Dit kan een aanwijzing zijn voor asbest. Wit asbest is de meest voorkomende soort en heeft een witte tot lichtgrijze kleur.
Om er 100% zeker van te zijn dat het om asbest gaat, moet er een laboratoriumanalyse worden uitgevoerd. Wel kun je rekening houden met materialen waar asbest regelmatig in verwerkt is. Enkele voorbeelden: asbestplaten, golfplaten, vinyltegels en elektrische apparaten.
Vraag de leverancier of fabrikant naar de herkomst van de materialen uit je huis en of hier asbest in verwerkt is. Huizen in het bouwjaar van vóór 1994 hebben de grootste kans op asbest.

Asbestinventarisatie

Bij een sloop of een renovatie is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. In het onderzoek wordt gekeken of er asbest aanwezig is, wat de vorm van het asbest is, waar het voorkomt en in welke staat het materiaal verkeert.
Binnen het onderzoek worden grond- en luchtmonsters genomen om te kijken of het aangetroffen asbest binnen de wettelijk gestelde norm blijft. Aan de hand van het rapport besluiten onze specialisten het asbest wel of niet te verwijderen.
Je kunt ook op vrijwillige basis een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Onze asbestspecialisten in Oostburg zijn je hierbij graag van dienst.

Asbest en gezondheid

Ben je blootgesteld aan asbest, dan wordt je niet meteen ziek. Het kan wel tien tot tientallen jaren duren tot de klachten tot uiting komen. Een asbestziekte ontstaat door het inademen van asbestvezels. De vezels komen zo in de longen terecht en richten daar schade aan. In de meeste gevallen is genezing niet tot nauwelijks mogelijk.
Niet iedereen wordt ziek na blootstelling. Het risico om ziek te worden is gerelateerd aan de duur en intensiteit van de blootstelling. Laat het verwijderen van asbest daarom altijd over aan specialisten, zij hebben de kennis in huis om dit professioneel uit te voeren.
Vul gauw ons contactformulier in en ontvang geheel vrijblijvend een overzicht van de beste asbestspecialisten uit de regio Oostburg.

Geschiedenis van asbest

In eerste instantie werd asbest in Europa vooral voor de scheepsbouw gebruikt. Later werd asbest ook in veel andere materialen verwerkt, mede door haar zeer gunstige eigenschappen. Asbest is namelijk krachtig, flexibel, goedkoop, isolerend, brandwerend en makkelijk te winnen.
Door de industrialisatie werd het mogelijk om asbest op grote schaal te verwerken. Rond 1930 werden de eerste gezondheidsklachten gemeld naar aanleiding van asbestblootstelling. In 1931 werd asbestose, een aandoening die leidt tot verminderde longcapaciteit, in Engeland erkend als officiële beroepsziekte. Toch werd in Nederland het gebruik van asbest pas verboden in 1993. De Europese Unie volgde pas in 2005.

Kosten asbest verwijderen in Oostburg

Asbestverwijdering kan duur zijn, afhankelijk van de hoeveelheid asbest en de locatie van het materiaal. Er zijn verschillende factoren die de kosten van asbestverwijdering beïnvloeden, waaronder:

 • Hoeveelheid asbest: Hoe meer asbest er moet worden verwijderd, hoe duurder het zal zijn.
 • Type asbest: Sommige soorten asbest zijn moeilijker te verwijderen dan andere, wat de kosten kan verhogen.
 • Locatie van het asbest: Asbestverwijdering kan duurder zijn als het materiaal moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld als het in een krappe ruimte of op een hoog niveau bevindt.
 • Stoffering en inrichting: Als er veel meubels en andere objecten moeten worden verplaatst om bij het asbest te komen, kan dit de kosten verhogen.

Het is moeilijk om een exacte prijs te geven voor asbestverwijdering in Oostburg, omdat de kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het project. Het is daarom verstandig om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven in en om Oostburg om de beste deal te vinden.

Houd er rekening mee dat asbestverwijdering een gevaarlijke klus is en dat het belangrijk is om het werk te laten uitvoeren door een professioneel bedrijf met ervaring in asbestverwijdering. Als asbest niet correct wordt verwijderd, kan dit leiden tot gezondheidsproblemen voor iedereen die in het gebouw verblijft.

Asbestinspectie Oostburg

Een asbestinspectie is een visuele inspectie van een gebouw of een deel ervan om te bepalen of het asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Een asbestinspectie wordt meestal uitgevoerd door een professioneel bedrijf in Oostburg met ervaring in asbestinspecties.

Een asbestinspectie kan worden uitgevoerd als onderdeel van een asbestinventarisatierapport of als een stap in de voorbereiding op renovatiewerkzaamheden in Oostburg. Het kan ook worden uitgevoerd als een verzekering vereist dat een gebouw vrij is van asbest voordat het wordt verzekerd.

Tijdens een asbestinspectie zal het inspectiebedrijf een visuele inspectie uitvoeren van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Indien nodig, zal het bedrijf ook monsters nemen van de materialen en deze naar een laboratorium sturen voor analyse.

Asbest wetgeving

In 1993 is er een wet ingevoerd met het verbod op asbest. Deze wet gold alleen voor niet-particulieren, zoals bedrijven, instellingen en woningcorporaties. In 1998 heeft men besloten dat ook particulieren geen asbest meer mogen gebruiken.
Er bestaan wel kleine verschillen tussen de wetten. Zo hebben particulieren te maken met de gemeente en het Asbestverwijderingsbesluit. Niet-particulieren dienen zich ook te houden aan de Arbeidsomstandighedenwet.
Wil je asbest laten verwijderen, laat dan altijd eerst een asbestinventarisatierapport opstellen door een gecertificeerd bedrijf.

Asbest afvoeren in Oostburg?

Asbest mag alleen worden afgevoerd door een geregistreerd bedrijf dat is goedgekeurd voor het vervoer van asbest. Asbest mag niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval.

Als u asbest in Oostburg wilt laten afvoeren, moet u eerst een professioneel bedrijf inhuren om het asbest te verwijderen. Het bedrijf zal de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het asbest op een veilige manier wordt verwijderd en afgevoerd. Dit doen ze met het gebruik van speciale persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van strikte veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat het asbest niet wordt verspreid.

Het afvalbedrijf dat het asbest afvoert, zal het materiaal vervolgens naar een gespecialiseerd verwerkingscentrum in Oostburg brengen waar het op een veilige manier wordt verwerkt en vernietigd.

Houd er rekening mee dat asbestverwijdering en -afvoer duur kan zijn, afhankelijk van de hoeveelheid asbest en de locatie van het materiaal. Het is daarom verstandig om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven in Oostburg om de beste deal te vinden.

Asbest inventarisatierapport in Oostburg

Een asbestinventarisatierapport is een document dat aangeeft of een gebouw of een deel ervan asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Het rapport geeft ook aan hoeveel asbest er aanwezig is en hoeveel risico het vormt voor de gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven.

Een asbestinventarisatierapport is nodig voordat u renovatiewerkzaamheden in Oostburg uitvoert in een gebouw dat mogelijk asbest bevat. Het rapport kan ook worden gebruikt als onderdeel van een verkooptransactie of als informatie voor verzekeringen.

Een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf uit Oostburg of omgeving met ervaring in asbestinventarisaties. Het bedrijf zal een visuele inspectie uitvoeren en, indien nodig, monsters nemen van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Het bedrijf zal vervolgens een rapport opstellen met de resultaten van de inspectie en aanbevelingen voor verdere actie.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om een asbestinventarisatierapport op te stellen voordat u renovatiewerkzaamheden uitvoert in een gebouw dat ouder is dan 31 december 1993 en dat mogelijk asbest bevat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot boetes en andere juridische gevolgen.

Onze klanten aan het woord

generic-white-dude

Dhr. Mathurin uit Velp

''Achter in de tuin hebben we een overkapping die we graag willen uitbreiden. Voordat we dat kunnen doen moet er een asbestinventarisatie gedaan wor...''

gal

Mevr. Janse uit Harderwijk

''Het beste is om asbestsanering door AsbestCrew te laten doen. Het is slecht voor je gezondheid en het milieu. We hebben zeker waar voor ons geld gek...''