asbest

Asbest sanering en/of inspectie

Vraag vrijblijvende offertes aan bij AsbestCrew

Contact

Asbest verwijderen in Venlo

Er wordt nog zeer regelmatig asbest aangetroffen in huizen en gebouwen in Venlo. Asbest kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het is daarom van belang dat je zeker bent van een asbestvrije omgeving. Schakel daarom echte specialisten in om een veilige omgeving te garanderen. Onze specialisten onderzoeken je huis op asbest en verwijderen de eventueel aangetroffen asbest op een vakkundige wijze.

Ga nooit zelf met asbest aan de slag! Ons netwerk van asbestspecialisten biedt je naast een uitstekende service ook scherpe prijzen. Door het formulier in te vullen ontvang je vrijblijvend meerdere offertes van asbestspecialisten in de buurt van Venlo.

Nog even in het kort wat wij jou bieden:

 • Een overzicht van asbestspecialisten uit regio Venlo
 • Gemakkelijk offertes ontvangen en vergelijken
 • Gratis en vrijblijvend contact
 • Scherpe prijzen voor vakkundig werk

Wat verstaan we onder asbest

De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord ‘asbestos’, dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. Het is de verzamelnaam voor een aantal silicaatmineralen. Deze mineralen worden over de hele wereld aangetroffen. Asbest heeft een vezelachtige structuur en is het verleden veel gebruikt vanwege de erg gunstige eigenschappen van het mineraal:

 • Sterk
 • Flexibel
 • Brandwerend
 • Goedkoop
 • Makkelijk te winnen

Je kunt asbest niet met het blote oog met zekerheid herkennen. Alleen een laboratoriumanalyse kan uitwijzen of materiaal asbest bevat. Er bestaan twee vormen van asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden (losgebonden). Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemend met een andere stof, vaak cement of lijm. In het geval van niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels niet vast in een materiaal en komen ze makkelijker vrij.

De gevaren van asbest

Niet-hechtgebonden asbest is het gevaarlijkst. In deze vorm van asbest komen de vezels namelijk makkelijker vrij en via de lucht in de longen terecht. De asbestvezels kunnen daar ernstige schade aanrichten en diverse asbestziekten veroorzaken. Veel voorkomende asbestziekten zijn longkanker en asbestose. Deze laatste ziekte is een longaandoening die kan leiden tot een verminderde longcapaciteit en een pijnlijke hoest. Genezing van deze ziekte komt zelden voor. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 1500 mensen aan de gevolgen van asbestziekten. De meeste ziekten komen pas na tien tot tientallen jaren tot uiting.

Het risico van een asbestziekte is gerelateerd aan de duur en de intensiteit van de blootstelling. Helaas is genezing in de meeste gevallen niet mogelijk. Laat je dus goed informeren over de gevaren van asbest. Onze asbestspecialisten zijn altijd in de buurt in regio Venlo om antwoord te geven op al je vragen.

Laat asbest professioneel verwijderen

Het is van groot belang dat je nooit zelf asbest gaat verwijderen. Bij het verwijderen van asbest kunnen er asbestvezels vrijkomen die erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Mocht je niet zeker weten of er asbest in je huis aanwezig is, laat dit dan altijd uitzoeken door echte specialisten.

Ons netwerk van specialisten voert deze diensten graag uit tegen scherpe prijzen. Huizen met een bouwjaar van vóór 1994 hebben de grootste kans op de aanwezigheid van asbest. In 1993 is er een wet gekomen die het gebruik van asbest op de werkvloer heeft verboden.

Asbest verwijderen

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden. De keuze hangt voornamelijk af van de vorm asbest en hoe het is afgeschermd. Zo kan hechtgebonden asbest vaak niet veel kwaad. De asbestvezels zitten vast aan het bindmiddel en komen niet gemakkelijk in de lucht terecht.

Asbestvezels in niet-hechtgebonden vorm zijn gevaarlijker, omdat zij vrij kunnen komen in de lucht en dan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor het verwijderen van asbest is er vaak toestemming nodig van de gemeente. Vraag je geen toestemming, dan riskeer je een hoge boete.

Wil je meer informatie over asbestverwijdering, vul dan vrijblijvend ons contactformulier in om meerdere offertes van asbestspecialisten uit regio Venlo te ontvangen.

Asbestinventarisatie

Wil je asbest laten verwijderen, dan dient er eerst een asbestinventarisatie plaats te vinden. Laat deze inventarisatie uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. In het asbestinventarisatierapport wordt onder andere vermeld of er asbest aanwezig is, om welke vorm het gaat, waar het voorkomt en de hoeveelheid waarin het voorkomt.

Op basis van dit rapport wordt er besloten of het asbest wel of niet verwijderd moet worden. In sommige gevallen is een asbestinventarisatie verplicht, zoals bij een sloop of renovatie. Als je vermoedt dat er asbest in je huis aanwezig is, dan kun je ook op vrijwillige basis een inventarisatie laten uitvoeren.

Asbest en gezondheid

Asbestblootstelling kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo bestaan er verschillende asbestziekten die ontstaan als gevolg van blootstelling, namelijk: asbestose (verbindweefseling van de luchtwegen), asbestwratten, mesothelioom (een tumor in het long- of buikvlies), asbestpleuritis (longvlies ontstekingen), pleuraverdikking (verdikking in het longvlies) en longkanker.

De duur en intensiteit van blootstelling is bepalend voor het risico op een asbestziekte. Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s is het belangrijk om altijd een specialist in te schakelen voor de beoordeling en verwijdering van asbest.

Vul vrijblijvend het formulier in voor al onze asbestspecialisten in de buurt van Venlo. Zij leveren uitstekende service en voorzien je weer graag van een veilige leefomgeving.

Asbest herkennen

Er zijn verschillende manieren om asbest te herkennen. Om definitief uitsluitsel te geven dient er echter altijd een laboratoriumanalyse plaats te vinden. Je kunt asbest soms herkennen aan de vezelachtige structuur op breukvlakken en bij beschadigingen.

Wit asbest komt het vaakst voor en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Wanneer bepaald materiaal gemaakt is kan ook een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van asbest. Huizen met een bouwjaar van vóór 1994 hebben namelijk de grootste kans op de aanwezigheid van asbest.

Materialen waarin asbest regelmatig werd verwerkt zijn asbestplaten, vinyltegels, golfplaten en elektrische apparaten zoals strijkijzers, haardrogers en broodroosters.

Geschiedenis van asbest

Rond 1900 werd asbest in Europa vooral voor de scheepsbouw gebruikt. Het had een aantal erg gunstige eigenschappen voor deze scheepsbouwmaterialen: het was flexibel, sterk en goedkoop. Al snel werd asbest ook in veel andere materialen verwerkt.

Het is bekend dat asbest zelfs al werd gebruikt in de klassieke oudheid. Het duurde echter lang voordat de eerste gezondheidsrisico’s aan het licht kwamen. In 1931 werd asbestose als officiële beroepsziekte erkend in Engeland. Het heeft nog een hele tijd geduurd tot het gebruik van asbest helemaal verboden werd.

In Nederland is het toepassen en verkopen van asbest sinds 1993 verboden, in de Europese Unie pas sinds 2005.

Asbest wetgeving

Om asbest te verwijderen moet je je aan de regels van de Nederlandse wetgeving houden. Daarnaast moet je je ook houden aan de regels van de plaatselijke gemeente.

In 1993 is in de wet onder de Nederlandse asbestregelgeving beschreven dat asbest verboden is op de werkvloer. Sinds 1998 mogen ook particulieren geen asbest meer verwerken. Veel werknemers zijn in het verleden in aanraking gekomen met asbest. Als een werknemer ziek wordt door asbestblootstelling tijdens (verleden) beroepsuitoefening, maakt de werknemer aanspraak op een schadevergoeding. De werkgever dient deze vergoeding te geven. In sommige gevallen, als dit niet meer mogelijk is, compenseert de overheid met een schadevergoeding.

Kosten asbest verwijderen in Venlo

Asbestverwijdering kan duur zijn, afhankelijk van de hoeveelheid asbest en de locatie van het materiaal. Er zijn verschillende factoren die de kosten van asbestverwijdering beïnvloeden, waaronder:

 • Hoeveelheid asbest: Hoe meer asbest er moet worden verwijderd, hoe duurder het zal zijn.
 • Type asbest: Sommige soorten asbest zijn moeilijker te verwijderen dan andere, wat de kosten kan verhogen.
 • Locatie van het asbest: Asbestverwijdering kan duurder zijn als het materiaal moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld als het in een krappe ruimte of op een hoog niveau bevindt.
 • Stoffering en inrichting: Als er veel meubels en andere objecten moeten worden verplaatst om bij het asbest te komen, kan dit de kosten verhogen.

Het is moeilijk om een exacte prijs te geven voor asbestverwijdering in Venlo, omdat de kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het project. Het is daarom verstandig om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven in en om Venlo om de beste deal te vinden.

Houd er rekening mee dat asbestverwijdering een gevaarlijke klus is en dat het belangrijk is om het werk te laten uitvoeren door een professioneel bedrijf met ervaring in asbestverwijdering. Als asbest niet correct wordt verwijderd, kan dit leiden tot gezondheidsproblemen voor iedereen die in het gebouw verblijft.

Wie kan asbest afvoeren in Venlo?

Asbest mag alleen worden afgevoerd door een geregistreerd bedrijf dat is goedgekeurd voor het vervoer van asbest. Asbest mag niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval.

Als u asbest in Venlo wilt laten afvoeren, moet u eerst een professioneel bedrijf inhuren om het asbest te verwijderen. Het bedrijf zal de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het asbest op een veilige manier wordt verwijderd en afgevoerd. Dit doen ze met het gebruik van speciale persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van strikte veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat het asbest niet wordt verspreid.

Het afvalbedrijf dat het asbest afvoert, zal het materiaal vervolgens naar een gespecialiseerd verwerkingscentrum in Venlo brengen waar het op een veilige manier wordt verwerkt en vernietigd.

Houd er rekening mee dat asbestverwijdering en -afvoer duur kan zijn, afhankelijk van de hoeveelheid asbest en de locatie van het materiaal. Het is daarom verstandig om offertes op te vragen bij verschillende bedrijven in Venlo om de beste deal te vinden.

Asbestinspectie Venlo

Een asbestinspectie is een visuele inspectie van een gebouw of een deel ervan om te bepalen of het asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Een asbestinspectie wordt meestal uitgevoerd door een professioneel bedrijf in Venlo met ervaring in asbestinspecties.

Een asbestinspectie kan worden uitgevoerd als onderdeel van een asbestinventarisatierapport of als een stap in de voorbereiding op renovatiewerkzaamheden in Venlo. Het kan ook worden uitgevoerd als een verzekering vereist dat een gebouw vrij is van asbest voordat het wordt verzekerd.

Tijdens een asbestinspectie zal het inspectiebedrijf een visuele inspectie uitvoeren van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Indien nodig, zal het bedrijf ook monsters nemen van de materialen en deze naar een laboratorium sturen voor analyse.

Asbest inventarisatierapport in Venlo

Een asbestinventarisatierapport is een document dat aangeeft of een gebouw of een deel ervan asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Het rapport geeft ook aan hoeveel asbest er aanwezig is en hoeveel risico het vormt voor de gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven.

Een asbestinventarisatierapport is nodig voordat u renovatiewerkzaamheden in Venlo uitvoert in een gebouw dat mogelijk asbest bevat. Het rapport kan ook worden gebruikt als onderdeel van een verkooptransactie of als informatie voor verzekeringen.

Een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf uit Venlo of omgeving met ervaring in asbestinventarisaties. Het bedrijf zal een visuele inspectie uitvoeren en, indien nodig, monsters nemen van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Het bedrijf zal vervolgens een rapport opstellen met de resultaten van de inspectie en aanbevelingen voor verdere actie.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om een asbestinventarisatierapport op te stellen voordat u renovatiewerkzaamheden uitvoert in een gebouw dat ouder is dan 31 december 1993 en dat mogelijk asbest bevat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot boetes en andere juridische gevolgen.

Onze klanten aan het woord

generic-white-dude

Dhr. Oostveen uit Papendrecht

''Voordat we bezig mogen met de verbouwing van onze woning moet er eerst asbest weg gehaald worden. Nu dacht ik dat kan ik heus zelf wel even doe...''

gal

Mevr. Kisman uit Wierden

''Het beste is om asbestsanering door AsbestCrew te laten doen. Het is slecht voor je gezondheid en het milieu. We hebben zeker waar voor ons geld gek...''