asbest

Asbest risicoklassen

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbest risico Klasse 1 = laag risico

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk mag niet boven de grenswaarde van <0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3) uitkomen

 • Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest. Deze kleding kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel, veiligheidslaarzen of wegwerpoverschoenen en overall.
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.
 • Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, gemeente en certificerende instelling.
 • Asbestafval dient volgens de bestaande regels te worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 vindt plaats bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn.

Denk hierbij aan:

 • losse plantenbakken
 • losse plaat (in een watermeterput)

Asbest risico klasse 2 = normaal risico

Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530).

Het werk mag worden uitgevoerd als de volgende zaken van toepassing zijn:

 • bedrijf is gecertificeerd
 • werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, gemeente en certificerende instelling
 • DTA op het werk, volledig asbest persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit etc.
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering

Indeling in risico klasse 2 vindt plaats bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, waarbij breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten, waarbij een reƫle kans bestaat op vrijkomen van asbeststof boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) uitkomen. Denk hierbij aan:

 • vinylzeil
 • golfplaatmateriaal
 • colovinyltegels en bitumen lijmlaag
 • vlak plaatmateriaal
 • vensterbanken

Asbest risico klasse 3 = hoog risico

Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530).

Het werk mag worden uitgevoerd als de volgende zaken van toepassing zijn:

 • bedrijf is gecertificeerd
 • werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, gemeente en certificerende instelling
 • DTA op het werk, volledig asbest persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit etc

Waar gaat asbest heen na verwijdering?

Vrijgave na sanering
De vrijgave na sanering dient te worden goedgekeurd door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium. Bij de vrijgave moeten omliggende ruimten ook worden beoordeeld en gemeten.

Indeling in risico klasse 3 vindt plaats bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen waarbij breuk tijdens het saneren niet te vermijden is en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van > 1 vezels/cm3 (1.000.000 vezels/m3) uitkomen. Denk hierbij aan:

 • spuitasbest
 • asbesthoudende isolatiematerialen (leidingisolatie, koord)
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende resten of besmettingen
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende plaatmateriaal (amosiet)