asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatie is verplicht als bij een sloop of renovatie. Ook is een inventarisatie aan te raden als je vermoedt dat er asbest aanwezig is in een huis of gebouw. Onze specialisten kijken of er daadwerkelijk asbest aanwezig is, waar het asbest aanwezig is en om welke soort het gaat. Een asbestinventarisatie dient uitgevoerd te worden door gecertificeerde asbestspecialisten.

Aan de hand van het onderzoek stellen ze een asbestinventarisatierapport op en bepalen ze of het asbest wel of niet verwijderd moet worden. Vul vrijblijvend ons contactformulier in om een overzicht te krijgen van onze asbestspecialisten bij jou in de buurt.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport is een verslag van een uitgebreid asbestonderzoek. In dit onderzoek kijken we naar de aanwezigheid van asbest. Het bestuderen van de bouwgeschiedenis is hier een onderdeel van. Als er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen kijken onze specialisten om welke soort asbest het gaat en waar het asbest voorkomt. Daarnaast is de staat van het materiaal van belang. Onze experts voeren een risicobeoordeling uit om het potentiële risico voor gebruikers te bekijken. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van grond- en luchtmonsters. Op basis hiervan controleren ze of de aanwezige asbest binnen de wettelijk gestelde norm blijft. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk om het asbest te laten verwijderen. Onze specialisten staan altijd voor je klaar om je op vakkundige wijze van dienst te zijn.

Verschillende soorten inventarisaties

Gecertificeerde asbestbedrijven dienen volgens een bepaalde manier te werk gaan tijdens een inventarisatie. Deze manier is beschreven in het SC-540 document die alle gecertificeerde specialisten kennen. We onderscheiden drie verschillende vormen van asbestinventarisatie:

• Type A: Bij de verbouwing of gehele sloop van een gebouw wordt dit type onderzoek als eerste uitgevoerd. Er wordt gekeken naar asbestverdacht materiaal dat direct waarneembaar is of waar licht destructief onderzoek voor nodig is. In een licht destructief onderzoek worden de te onderzoeken delen niet aangetast. In deze vorm van asbestinventarisatie worden monsters genomen om de staat van het materiaal en het potentiële risico te beoordelen. De monsters worden ook gebruikt voor laboratoriumanalyse.
• Type B: Dit is een aanvullend onderzoek op type A naar de niet direct waarneembare asbestverdachte materialen. Er vindt destructief onderzoek plaats om het verdachte materiaal te beoordelen.
• Type G: Dit onderzoek is wederom een uitbreiding op asbestinventarisatie type A en houdt zich bezig met het gebruik van het gebouw. De uitbreiding bevat een risicobeoordeling

Verplicht of vrijblijvend

In de meeste gevallen is het vrijblijvend om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. In het geval van een sloop, renovatie of verbouwing van een pand met asbesthoudend materiaal is een inventarisatie echter verplicht. Ook bij een gedeeltelijke verwijdering van het asbest dient er een inventarisatierapport aanwezig te zijn.

Dit staat beschreven in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. In alle overige gevallen is het niet verplicht om een inventarisatie te laten doen. Mocht je toch zeker willen weten dat je huis geen asbesthoudende materialen bevat, dan is het altijd een goed idee om één van onze asbestspecialisten bij jou in de buurt eens langs te laten komen.

Je herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur. Wit asbest is de meest gebruikte vorm en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Vaak kan er bij een beschadiging of op een breukvlak worden gekeken of de vezelige structuur te zien is.

Materiaal dat gemaakt is na de Tweede Wereldoorlog en vóór 1994 heeft de grootste kans op de aanwezigheid van asbest. Een andere aanwijzing voor de eventuele aanwezigheid van de stof is als je weet in welke producten het vaak verwerkt wordt. Zo bevinden asbestcementplaten zich het meest in gevels, rondom schoorstenen en op galerijen van flats. Wil je meer weten over de afkomst van het materiaal, vraag dan informatie op bij de fabrikant of leverancier.

Uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest kan alleen worden gegeven na een asbestanalyse in het laboratorium.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest is het gebruik of het verwerken ervan in Nederland verboden. Dit is beschreven in de Nederlandse asbestregelgeving. Sinds 1 juli 1993 is het asbestgebruik op de arbeidsvloer verboden en sinds 1998 mogen ook particulieren geen asbest meer verwerken.

Mocht je in een gebouw asbest aantreffen, onderzoek dan of het nodig is om dit te verwijderen. Voor de verwijdering dien je de hulp van een asbestspecialist in te schakelen.

Het kan zijn dat een werknemer in een arbeidssituatie in aanraking komt met asbest en ziek wordt. In dit geval kan hij de geleden schade vorderen bij zijn werkgever. Als de schade tijdens de beroepsuitoefening is ontstaan, hoort de werkgever de schade van de werknemer te vergoeden.

De gevolgen van asbestblootstelling kunnen vrij ernstig zijn. Ongebonden asbestvezels zijn gevaarlijk en hebben een groot gezondheidsrisico, doordat ze bij het inademen in de longen terecht kunnen komen.

Er bestaan verschillende asbestziekten, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker, verdikkingen aan de buitenzijde van de longen en asbestose. Asbestose is een longaandoening die onder andere tot een gebrek aan zuurstof en kortademigheid kan leiden.
Het risico op een asbestziekte is gerelateerd aan de hoeveelheid blootstelling en ingeademde asbestvezels. De schade komt vaak pas tien tot tientallen jaren later tot uiting en is nauwelijks tot niet te genezen.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een huis of gebouw en vindt dus plaats voordat er daadwerkelijk asbest wordt verwijderd. Tijdens het onderzoek kijken we of er asbest in het gebouw aanwezig is, waar het aanwezig is en om welke soort het gaat. De uitslagen van het onderzoek presenteren we in het asbestinventarisatierapport.

Schakel voor het uitvoeren van een asbestinventarisatierapport altijd een gecertificeerd bedrijf in. Aan de hand van het rapport wordt de asbest wel of niet verwijderd, grotendeels afhankelijk van het soort asbest dat is aangetroffen. In sommige gevallen is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld bij een sloop.

Er bestaan twee asbestvormen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In de niet-hechtgebonden structuur zitten de vezels nauwelijks vast aan het bindmiddel. Dit is de gevaarlijkste soort asbest, omdat de vezels snel vrijkomen.

Hechtgebonden asbest geeft weinig vezels af en blijft soms beter zitten. Om de juiste inschatting en keuze te maken over de eventuele verwijdering, is het noodzakelijk om een asbestspecialist in te schakelen. Deze specialist inventariseert waar de asbest zich bevindt en beoordeelt om wat voor soort en hoeveelheid het gaat.

Bovendien zijn er strikte regels verbonden aan de verwijdering van asbest vanwege de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Het verwijderen mag alleen gebeuren met toestemming van de gemeente. Je kunt dus niet zomaar zelf het asbest in je huis verwijderen. Het verwijderde asbest wordt op een speciale manier verpakt en naar een aparte stortplaats gebracht.

Asbest werd al in de klassieke oudheid gebruikt. Begin 19de eeuw maakte men in Europa met name voor de scheepsbouw gebruik van asbest. Door de gunstige eigenschappen van de stof werd het in de loop van de 19de eeuw in veel materialen en producten verwerkt.

Toch werden rond 1930 al de eerste meldingen gemaakt van de gezondheidsrisico’s van asbest. Zo werd asbestose in 1931 al als officiële beroepsziekte erkend in Engeland. Het toepassen en verkopen van asbest is sinds 1993 verboden in Nederland en sinds 2005 is er een verbod in de hele Europese Unie.

De afgelopen jaren wordt er veel asbest verwijderd, maar er bestaan nog steeds veel huizen en gebouwen waarin asbest zit.