asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbestwetgeving in Nederland

In Nederland is het sinds 1993 verboden om op de arbeidsvloer asbest te verkopen of te verwerken in materialen. In 1998 heeft men besloten dat ook particulieren geen asbest meer mogen verwerken. Het kan zijn dat er nog steeds asbest in huizen en gebouwen wordt aangetroffen.

Als het asbest verwijderd moet worden, dan gebeurt dit erg zorgvuldig en volgens strikte regels. Onze asbestspecialisten zijn van alle voorwaarden op de hoogte en zijn je op een vakkundige wijze van dienst.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Wetgeving

Sinds 1993 is het dus verboden om asbest te gebruiken en te verwerken op de werkvloer (niet-particulieren). Dit is beschreven in de wet onder de Nederlandse asbestregeling. Onder niet-particulieren vallen onder andere bedrijven, instellingen en woningbouwcorporaties. De regeling is in 1998 uitgebreid, zodat ook particulieren geen asbest meer mogen verwerken. Hier valt ook onder dat het opnieuw gebruiken van asbest niet is toegestaan. Wettelijke regels met betrekking tot asbest zijn er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zij dienen allen in overeenstemming te zijn met de Europese wetten.

Particulieren

De regels voor particulieren zijn net iets anders dan de regels voor niet-particulieren. In het geval van asbestverwijdering dien je als particulier eerst toestemming te vragen aan je gemeente (ongeacht de hoeveelheid asbest). De gemeente kan toestemming geven voor het verwijderen van asbest als ‘Mededeling onder voorschriften’. Het asbest mag je in dit geval zelf verwijderen en volgens gemeentelijke voorschriften verpakken en storten. Het kan ook zijn de gemeente een sloopvergunning afgeeft. Je bent dan verplicht eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. In deze inventarisatie staat waar het asbest zich bevindt. Het asbest mag je ook niet zelf verwijderen, maar dit dien je over te laten aan specialisten. Onze specialisten leveren vakkundig werk en helpen je graag met alle vragen en diensten. Naast de gemeentelijke regelingen horen particulieren zich ook te houden aan het Asbestverwijderingsbesluit.

Niet-particulieren

Bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en andere niet-particulieren moeten naast het Asbestverwijderingsbesluit ook rekening houden met de Arbeidsomstandighedenwet. Zij moeten voorafgaand aan een sloopvergunning al een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Mocht er asbest in een object zitten, dan is een asbestinventarisatie voldoende en hoeft er geen sloopvergunning aangevraagd te worden. Het asbest moet wel door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd.

Regelgeving bij asbestziekte

In sommige gevallen is het mogelijk om als asbestslachtoffer een schadevergoeding te krijgen van de (ex)werkgever. Dit komt voor als de werknemer in een arbeidssituatie in aanraking komt met asbest en ziek wordt. De schade van de werknemer wordt gevorderd bij de werkgever. Indien de schade daadwerkelijk tijdens de beroepsuitoefening is ontstaan, hoort de werkgever de schade van de werknemer te vergoeden. Het kan zijn dat de (ex)werkgever niet meer bestaat of dat de zaak is verjaard en de schadevergoeding dus niet meer aan de orde is. In dat geval kan het zijn dat de werknemer aanspraak maakt op een eenmalige uitkering van de overheid.