asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbestverbod

De overheid wil mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Daarom is er vanaf januari 2024 een verbod op asbestdaken. Dit zijn daken die blootstaan aan de buitenlucht, wat aantasting door weersomstandigheden veroorzaakt. Het verbod moet het risico van vrijkomende asbest zoveel mogelijk voorkomen. In 2040 mag asbest geen slachtoffers meer veroorzaken.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op uw regio

nederland

Waarom een verbod?

Als asbestvezels vrijkomen, vormen ze een gevaar voor de menselijke gezondheid. Het kan echter jaren duren voor de gevolgen van asbest aan het licht komen, en ziektes worden pas bekend als het al te laat is. Met de maatregel om asbestdaken te verbieden wil de overheid gezondheidsproblemen voorkomen. Sinds 1993 is er al een verbod op asbest als bouwmateriaal. Ook mogen bedrijven geen asbesthoudende producten meer verkopen, bewerken of importeren.

Geldt het voor mijn dak?

Niet elk dak met asbest valt onder het verbod. Alleen daken waarvan de dakbedekking in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten of dakleien. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen is uitgesloten. Denk hierbij aan dakbeschot of isolatiemateriaal onder dakbedekking. Ook dakgoten en gevelpanelen vallen niet onder het verbod. Wel is het handig om deze mee te nemen wanneer je een dak vernieuwt.

Verantwoordelijkheid

De eigenaar van een asbestdak is verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest. Dit mag je tot maximaal 35 vierkante meter zelf doen, mits het dak in goede toestand verkeert. Er rust een verbod op het zelf verwijderen van dakleien. Informeer goed naar de regels als je zelf aan de slag wilt gaan. De gemeente is verantwoordelijk voor alle informatievoorziening en verwijdering van asbest moet je altijd melden. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen asbest uit jouw woning verwijderen.

Dwangsom

Sommige asbestdaken verkeren in een heel slechte toestand. In deze gevallen mag de overheid eisen dat een eigenaar het dak meteen verwijdert. Nog een aantal jaren laten liggen vormt een te groot veiligheidsrisico. Alle overige daken moeten eigenaren voor 2024 verwijderen. Doe je dit niet, dan dwingt de overheid het verbod af met boetes.

Hulp inschakelen

Valt jouw asbestdak onder het verbod? Dan is het een goed idee om professionele hulp in te schakelen. Zo verwijder je asbest op een veilige manier en help je mee aan het astbestvrij maken van ons land. Wij staan graag voor je klaar en ook voor vragen zijn we altijd bereikbaar. Neem contact op door het formulier in te vullen.