asbest

Asbest verwijderen, inspectie en inventarisatierapport

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Asbest verwijderen in Voorhout

Een veilig en vertrouwd onderkomen staat natuurlijk hoog op je lijstje. Dit betekent ook een asbestvrije omgeving. Helaas is er nog steeds veel aanwezig in Nederlandse huizen en gebouwen. Onze asbestspecialisten in Voorhout en omgeving helpen je graag om op professionele wijze je huis te onderzoeken. Mocht er asbest verwijderd moeten worden, dan voeren zij dit vakkundig voor je uit met een uitstekende service.

Bovendien voldoet ons netwerk van geselecteerde asbestbedrijven aan strenge kwaliteitseisen en biedt het diensten aan tegen een scherpe prijs. Wil je zeker zijn van een veilig thuis, vul dan het formulier in en ontvang geheel vrijblijvend verschillende offertes van asbestspecialisten uit de regio Voorhout.

Contact

Wat is het?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal silicaatmineralen die in de natuur voorkomen. De benaming is afkomstig van het Griekse woord ‘asbestos’, dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. Dit komt door de sterke en flexibele eigenschappen. Asbest is makkelijk te winnen en is erg goedkoop vergeleken met de synthetische vezels. Asbest komt in twee vormen voor: hechtgebonden of niet-hechtgebonden (ook wel: losgebonden). Bij de hechtgebonden vaariant zitten de vezels vast aan een andere stof. Niet-hechtgebonden varianten bestaan uit vezels die niet aan het materiaal vastzitten, zodat ze makkelijk in de lucht terechtkomen. Je kunt het niet zien met het blote oog. Na verwerking kan het alleen nog worden gedetecteerd door een analyse in het laboratorium.

Gevolgen na blootstelling

Losse asbestvezels zijn het gevaarlijkst voor de gezondheid. Ze kunnen namelijk makkelijk worden ingeademd en in de longen terechtkomen. Er bestaan verschillende ziekten die ontstaan na blootstelling.

Kundig verwijderen in Voorhout

In 1993 is er een verbod gekomen op het toepassen en verwerken van asbest. Om die reden is de kans op de aanwezigheid in huizen met een bouwjaar van voor die tijd het grootst. Het verwijderen is een gevaarlijke klus en dient op een vakkundige wijze te gebeuren. Je mag asbest nooit zelf verwijderen vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. Onze specialisten uit de buurt van Voorhout staan altijd voor je klaar om je wensen op een professionele manier uit te voeren tegen een scherpe prijs.

Voorbeelden van gerelateerde ziekten

  • Longkanker
  • Longvlies- en buikvlieskanker
  • Verdikkingen aan de buitenzijde van de longen
  • Asbestose

Asbestose is een longaandoening die kan leiden tot kortademigheid en een pijnlijke hoest. Er is nauwelijks tot geen behandeling mogelijk voor deze aandoening. De risico’s op een asbestziekte hangen af van de totale hoeveelheid ingeademde asbestvezels. Het duurt soms wel tien tot tientallen jaren voordat de klachten tot uiting komen.

Asbestinventarisatie

Voorafgaand aan de verwijdering van asbest dient er een asbestinventarisatie plaats te vinden. In dit onderzoek kijken specialisten naar de aanwezigheid van asbest in een huis of gebouw. Zij kijken ook naar de vorm van het asbest, waar het voorkomt en in welke hoeveelheid het voorkomt. Op basis hiervan maken ze een asbestinventarisatierapport.
De uitslagen in het rapport geven aan of het wel of niet verwijderd moet worden. Dit is grotendeels afhankelijk van de soort die is aangetroffen. Een asbestinventarisatie kan op vrijwillige basis plaatsvinden, maar is in sommige gevallen verplicht zoals bij een sloop of renovatie.

Asbest en gezondheid

Blootstelling aan asbest kan leiden tot een asbestziekte. Zo’n ziekte ontstaat doordat ongebonden asbestvezels bij het inademen in de longen terechtkomen. De gevolgen kunnen vrij ernstig zijn. Voorbeelden van asbestziekten zijn longkanker, asbestose (een longaandoening die leidt tot een gebrek aan zuurstof en daardoor kortademigheid en een pijnlijke kuch) en longvlies- en buikvlieskanker.
De schade van blootstelling komt niet direct tot uiting. Het kan soms wel tien tot tientallen jaren duren tot de klachten optreden. Deze klachten zijn niet tot nauwelijks te genezen. Het gezondheidsrisico hangt af van de hoeveelheid ingeademde asbestvezels.

Asbest verwijderen Voorhout

De structuur van asbest is erg bepalend voor de beslissing om het wel of niet te laten verwijderen. Zo bestaat er hechtgebonden en niet-hechtgebonden.
De hechtgebonden vorm kan vaak niet zo veel kwaad, omdat de vezels goed vastzitten aan het bindmiddel. Op die manier kunnen er weinig vezels worden afgegeven en is het soms beter om deze vorm van asbest te laten zitten.
Niet-hechtgebonden is gevaarlijker voor de gezondheid. De vezels zitten namelijk nauwelijks vast aan het bindmiddel en komen hierdoor makkelijk vrij. De juiste inschatting om het asbest wel of niet te verwijderen kan het beste worden gemaakt door asbestspecialisten.
Je mag het nooit zelf verwijderen. Onze asbestspecialisten uit de omgeving van Voorhout zijn je hier graag bij van dienst en leveren professioneel vakwerk.

Asbest herkennen

Er zijn verschillende aanwijzingen waaraan je asbest herkent. Je weet het echter nooit met honderd procent zeker: uitsluitsel kan alleen gegeven worden na een microscopische analyse in het laboratorium.
Asbest heeft een vezelachtige structuur en de meest gebruikte vorm heeft een witte tot lichtgrijze kleur.

Bij beschadigingen of op een breukvlak kan gekeken worden of de vezelachtige structuur te zien is. De datum van productie is ook een mogelijk aanknopingspunt. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. Materiaal dat tussen de Tweede Wereldoorlog en vóór 1994 is gemaakt heeft dus de grootste kans op de aanwezigheid van asbest.
Je kunt eventueel informatie opvragen bij de leverancier of fabrikant. Een andere aanwijzing kan zijn als je weet wat asbesthoudende materialen zijn. Asbestcementplaten bevinden zich bijvoorbeeld in gevels, rondom schoorstenen en op galerijen van flats. De enige manier om uitsluitsel te geven blijft echter een asbestanalyse.

Geschiedenis van asbest

Asbest heeft een aantal erg gunstige eigenschappen: het is flexibel, krachtig, makkelijk te winnen en relatief goedkoop. Het werd daarom al in de klassieke oudheid gebruikt.
In Europa werd asbest begin van de 19de eeuw gebruikt in de scheepsbouw. Sinds die tijd werd het in steeds meer materialen en producten verwerkt. De eerste meldingen van de gevolgen voor de gezondheid werden al gemaakt rond 1930. Toch duurde het in Nederland tot 1993 tot asbest op de arbeidsvloer verboden werd.
In de Europese Unie is het pas verboden sinds 2005. Ondanks dit verbod zijn er nog steeds veel huizen en gebouwen met asbesthoudende materialen, voornamelijk met een bouwjaar van vóór 1994.

Wetgeving

Het gebruik en verwerken van asbest is al sinds 1993 verboden op de werkvloer. Dit is ook beschreven in de wet onder de Nederlandse asbestregelgeving. In 1998 kwam hier een nieuwe regel bij, namelijk dat ook particulieren geen asbest meer mogen verwerken.
Als er asbest ontdekt wordt in een gebouw, moet er worden gekeken of dit verwijderd dient te worden. Onze asbestspecialisten in Voorhout en omgeving staan graag voor je klaar om je weer van een veilige werk- en leefomgeving te voorzien. Een veilige omgeving staat namelijk hoog in het vaandel. Mocht een werknemer tijdens het werk toch ziek worden door asbest, dan dient de werkgever de geleden schade te vergoeden.

Asbest verwijderen in Voorhout: wat zijn de kosten?

Hoe bepaal je hoeveel het kost om asbest te verwijderen en wat zijn de factoren die de kosten beïnvloeden?
Als u asbest vermoedt in uw huis of op uw werkplek in Voorhout, neem dan contact op met een asbestverwijderingsbedrijf om het te laten verwijderen. Maar wat zijn de kosten van asbestverwijdering in Voorhout? Hoe bepaal je hoeveel het kost om asbest te verwijderen en wat zijn de factoren die de kosten beïnvloeden?

Er zijn een aantal factoren die de kosten van asbestverwijdering beïnvloeden, waaronder:

  • Hoeveelheid asbest: Hoe meer asbest er moet worden verwijderd, hoe hoger de kosten zullen zijn.
  • Locatie van het asbest: Asbestverwijdering kan duurder zijn als het moeilijk bereikbaar is, bijvoorbeeld als het zich in een kleine of lastig te bereiken ruimte bevindt.
  • Type asbest: Sommige soorten asbest zijn moeilijker te verwijderen dan andere, wat de kosten kan verhogen.
  • Stabiliteit van het asbest: Als het asbest stabiel is, is het gemakkelijker en goedkoper te verwijderen dan als het verwelkt of beschadigd is.
  • Toegang tot het asbest: Als er goede toegang tot het asbest is, zijn de verwijderingskosten lager.

Wie kan asbest afvoeren in Voorhout?

In Nederland is het verboden voor particulieren om asbest af te voeren, dus ook voor inwoners van Voorhout. Alleen gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven mogen asbest afvoeren. Het is belangrijk om een gecertificeerd bedrijf te kiezen om ervoor te zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt afgevoerd en om te voorkomen dat u zichzelf of anderen in gevaar brengt.

Hoe gaat asbest afvoeren in zijn werk?

Voordat asbest kan worden afgevoerd, moet het eerst professioneel worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Tijdens het verwijderingsproces wordt het asbest in speciaal daarvoor ontworpen verpakkingen gestopt om te voorkomen dat de vezels vrijkomen.

Zodra het asbest is verpakt, kan het naar een afvalverwerkingsfaciliteit worden gebracht om te worden afgevoerd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt afgevoerd om te voorkomen dat het gevaar oplevert voor de gezondheid en het milieu.

Waar kan asbest naar toe worden afgevoerd?

In Nederland zijn er speciale afvalverwerkingsfaciliteiten die speciaal zijn ontworpen om asbest op een veilige manier af te voeren. Het asbest wordt hier vermalen tot kleine stukjes en vervolgens in containers gestopt om te worden opgeslagen of verwerkt.

Hoeveel kost het om asbest af te voeren?

De kosten van asbest afvoeren hangen af van verschillende factoren, zoals hoeveel asbest er moet worden afgevoerd, de locatie van het asbest en het type asbest. Het is belangrijk om offertes van verschillende gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven in en om Voorhout te vergelijken om de beste deal te vinden.

In sommige gevallen kan het afvoeren van asbest worden vergoed door uw verzekering of door de overheid. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw verzekering of de gemeente om te vragen of er mogelijkheden zijn voor vergoeding van de kosten.

Asbest afvoeren is belangrijk om te voorkomen dat het gevaar oplevert voor de gezondheid en het milieu. Door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te kiezen, kunt u ervoor zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt afgevoerd.

Asbest inventarisatierapport in Voorhout

Een asbestinventarisatierapport is een document dat aangeeft of een gebouw of een deel ervan asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Het rapport geeft ook aan hoeveel asbest er aanwezig is en hoeveel risico het vormt voor de gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven.

Een asbestinventarisatierapport is nodig voordat u renovatiewerkzaamheden in Voorhout uitvoert in een gebouw dat mogelijk asbest bevat. Het rapport kan ook worden gebruikt als onderdeel van een verkooptransactie of als informatie voor verzekeringen.

Een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf uit Voorhout of omgeving met ervaring in asbestinventarisaties. Het bedrijf zal een visuele inspectie uitvoeren en, indien nodig, monsters nemen van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Het bedrijf zal vervolgens een rapport opstellen met de resultaten van de inspectie en aanbevelingen voor verdere actie.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om een asbestinventarisatierapport op te stellen voordat u renovatiewerkzaamheden uitvoert in een gebouw dat ouder is dan 31 december 1993 en dat mogelijk asbest bevat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot boetes en andere juridische gevolgen.

In sommige gevallen kan het afvoeren van asbest worden vergoed door uw verzekering of door de overheid. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw verzekering of de gemeente om te vragen of er mogelijkheden zijn voor vergoeding van de kosten.

Asbest afvoeren is belangrijk om te voorkomen dat het gevaar oplevert voor de gezondheid en het milieu. Door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te kiezen, kunt u ervoor zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt afgevoerd.

Asbestinspectie Voorhout

Een asbestinspectie is een visuele inspectie van een gebouw of een deel ervan om te bepalen of het asbest bevat en, zo ja, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Een asbestinspectie wordt meestal uitgevoerd door een professioneel bedrijf in Voorhout met ervaring in asbestinspecties.

Een asbestinspectie kan worden uitgevoerd als onderdeel van een asbestinventarisatierapport of als een stap in de voorbereiding op renovatiewerkzaamheden in Voorhout. Het kan ook worden uitgevoerd als een verzekering vereist dat een gebouw vrij is van asbest voordat het wordt verzekerd.

Tijdens een asbestinspectie zal het inspectiebedrijf een visuele inspectie uitvoeren van verdachte materialen om te bepalen of ze asbest bevatten. Indien nodig, zal het bedrijf ook monsters nemen van de materialen en deze naar een laboratorium sturen voor analyse.

Onze klanten aan het woord

generic-white-dude

Dhr. Boogaerts uit Raalte

''Het beste is om asbestsanering door AsbestCrew te laten doen. Het is slecht voor je gezondheid en het milieu. We hebben zeker waar voor ons geld gek...''

gal

Mevr. Lansink uit Venlo

''Nu we onze woning te koop hebben staan, wordt er ook van je verwacht dat je aanwezige asbest in de woning verwijderd. Nou hebben we op onze schu...''