asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbestbeheersplan, wat is het?

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk om asbest te verwijderen. Helemaal niet als er geen plannen zijn om te renoveren of slopen. Maar het is na het ontdekken van asbest en het besluit om het te laten zitten wel verstandig om een asbestbeheersplan op te stellen. In een asbestbeheersplan staat hoe een gebouw veilig gebruikt kan worden als asbest niet verwijderd wordt.

Denk hierbij aan duidelijke richtlijnen voor als er geboord moet worden of acties bij schade. Ook staat in het plan dat er periodiek gecontroleerd wordt of het asbest nog in goede staat is.

De belangrijkste elementen in een asbestbeheersplan zijn:

  • wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren (gaat men het onberoerd laten, fixeren, inkapselen of in de toekomst gaat verwijderen);
  • hoe de blootstelling aan asbest van de gebruikers van het gebouw wordt voorkomen;
  • hoe de toestand van asbesthoudende materialen wordt gecontroleerd (monitoring).

Klik op jouw regio

nederland

Is een asbestbeheersplan wettelijk verplicht?

Nee, dat is het niet. Wel verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers de risico’s voor werknemers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Maar voor bedrijven is het altijd handig om aan te kunnen tonen dat er met beleid is omgegaan met asbest met het oog op juridische stappen.

Een asbestbeheersplan opstellen

Wil je het echt goed doen, laat een asbestbeheersplan dan opstellen door een gecertificeerd bedrijf.

Voorbeeld asbestbeheersplan

Hieronder vind je een voorbeeld asbestbeheersplan. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden en de inhoud is louter indicatief.

Inhoud asbestbeheersplan

Lijst van definities en afkortingen
1 Inleiding
2 Gebruiksbeperkende maatregelen
3 Monitoring
4 Communicatie
5 Noodplan/Calamiteitenregeling
6 Registraties
7 Bijlagen