asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbest herkennen

Asbesthoudende producten hebben een vezelachtige structuur. Hechtgebonden asbest is vaak minder goed te herkennen doordat de vezelachtige structuur minder goed te zien is. Je kunt de vezelachtige structuur zien bij beschadigingen aan materialen of bij een breukvlak. Wit asbest wordt het meest gebruikt in materialen en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Sinds 1993 is asbest op de werkvloer verboden en om die reden hebben materialen van vóór 1994 de grootste kans op de aanwezigheid van asbest.

Vraag de fabrikant of leverancier of er mogelijk asbest in onderdelen van je verwerkt is. Het is ook handig om te weten in welke producten asbest over het algemeen vaak voorkomt. De enige manier om 100% zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van asbest is een laboratoriumanalyse.

Klik op jouw regio

nederland

Materialen

Asbest wordt vooral in bepaalde materialen verwerkt. Zo wordt hechtgebonden asbest vaak gevonden in de volgende materialen:

  • Asbestplaten (met coating): deze worden vooral gebruikt rondom schoorstenen, gevels en bij flatgalerijen.
  • Golfplaten: te vinden in daken van schuren en garages.
  • Vinyl-tegels: deze tegels worden vaak geplaatst in een badkamer, toilet of keuken.
  • Schoorsteen of luchtkanaal: in het geval van een open haard en bij kachels.

Niet-hechtgebonden asbest komt weer meer in andere materialen voor, zoals:

  • Asbestkarton: deze platen worden gebruikt bij de aftimmering van wanden.
  • Vinyl-zeil: op plekken met een zeil, bijvoorbeeld in een kamer, keuken of bij een trap.
  • Gatendichter: asbest verwerkt in een pasta om gaten te dichten.
  • Elektrische apparaten: in veel huishoudelijke apparaten zoals strijkijzers, haardroger en broodroosters.

Bovenstaande materialen en voorbeelden geven een beeld van de producten waarin asbest aanwezig kan zijn. Wees dus extra alert met deze producten. Je weet nooit zeker of er daadwerkelijk asbest is verwerkt in je huis. Alleen asbestspecialisten kunnen dit voor je uitzoeken. Zij kunnen zien om welke soort asbest het gaat en of de materialen verwijderd moeten worden.

Onzekerheid

Heb je het vermoeden dat er asbest in je huis verwerkt is, ga dan nooit zelf aan de slag om het te verwijderen. Bij het verwijderen kunnen er vezels vrijkomen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Bovendien moet je eerst bij de gemeente navragen wat de specifieke regelingen omtrent asbest zijn, deze kunnen per gemeente verschillen. Ondanks bovenstaande aanwijzingen kun je uiteindelijk nooit zelf vaststellen of er daadwerkelijk asbest aanwezig in je huis. Alleen microscopisch onderzoek kan voor 100% vaststellen dat het om asbest gaat.

Wil je graag meer informatie over asbest in je huis en de eventuele verwijdering? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan en ontvang een overzicht van vakkundige specialisten bij jou in de buurt.

Je herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur. Wit asbest is de meest gebruikte vorm en heeft een witte tot lichtgrijze kleur. Vaak kan er bij een beschadiging of op een breukvlak worden gekeken of de vezelige structuur te zien is.

Materiaal dat gemaakt is na de Tweede Wereldoorlog en vóór 1994 heeft de grootste kans op de aanwezigheid van asbest. Een andere aanwijzing voor de eventuele aanwezigheid van de stof is als je weet in welke producten het vaak verwerkt wordt. Zo bevinden asbestcementplaten zich het meest in gevels, rondom schoorstenen en op galerijen van flats. Wil je meer weten over de afkomst van het materiaal, vraag dan informatie op bij de fabrikant of leverancier.

Uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest kan alleen worden gegeven na een asbestanalyse in het laboratorium.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van asbest is het gebruik of het verwerken ervan in Nederland verboden. Dit is beschreven in de Nederlandse asbestregelgeving. Sinds 1 juli 1993 is het asbestgebruik op de arbeidsvloer verboden en sinds 1998 mogen ook particulieren geen asbest meer verwerken.

Mocht je in een gebouw asbest aantreffen, onderzoek dan of het nodig is om dit te verwijderen. Voor de verwijdering dien je de hulp van een asbestspecialist in te schakelen.

Het kan zijn dat een werknemer in een arbeidssituatie in aanraking komt met asbest en ziek wordt. In dit geval kan hij de geleden schade vorderen bij zijn werkgever. Als de schade tijdens de beroepsuitoefening is ontstaan, hoort de werkgever de schade van de werknemer te vergoeden.

De gevolgen van asbestblootstelling kunnen vrij ernstig zijn. Ongebonden asbestvezels zijn gevaarlijk en hebben een groot gezondheidsrisico, doordat ze bij het inademen in de longen terecht kunnen komen.

Er bestaan verschillende asbestziekten, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker, verdikkingen aan de buitenzijde van de longen en asbestose. Asbestose is een longaandoening die onder andere tot een gebrek aan zuurstof en kortademigheid kan leiden.
Het risico op een asbestziekte is gerelateerd aan de hoeveelheid blootstelling en ingeademde asbestvezels. De schade komt vaak pas tien tot tientallen jaren later tot uiting en is nauwelijks tot niet te genezen.

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een huis of gebouw en vindt dus plaats voordat er daadwerkelijk asbest wordt verwijderd. Tijdens het onderzoek kijken we of er asbest in het gebouw aanwezig is, waar het aanwezig is en om welke soort het gaat. De uitslagen van het onderzoek presenteren we in het asbestinventarisatierapport.

Schakel voor het uitvoeren van een asbestinventarisatierapport altijd een gecertificeerd bedrijf in. Aan de hand van het rapport wordt de asbest wel of niet verwijderd, grotendeels afhankelijk van het soort asbest dat is aangetroffen. In sommige gevallen is het verplicht om een volledige asbestinventarisatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld bij een sloop.

Er bestaan twee asbestvormen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In de niet-hechtgebonden structuur zitten de vezels nauwelijks vast aan het bindmiddel. Dit is de gevaarlijkste soort asbest, omdat de vezels snel vrijkomen.

Hechtgebonden asbest geeft weinig vezels af en blijft soms beter zitten. Om de juiste inschatting en keuze te maken over de eventuele verwijdering, is het noodzakelijk om een asbestspecialist in te schakelen. Deze specialist inventariseert waar de asbest zich bevindt en beoordeelt om wat voor soort en hoeveelheid het gaat.

Bovendien zijn er strikte regels verbonden aan de verwijdering van asbest vanwege de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Het verwijderen mag alleen gebeuren met toestemming van de gemeente. Je kunt dus niet zomaar zelf het asbest in je huis verwijderen. Het verwijderde asbest wordt op een speciale manier verpakt en naar een aparte stortplaats gebracht.

Asbest werd al in de klassieke oudheid gebruikt. Begin 19de eeuw maakte men in Europa met name voor de scheepsbouw gebruik van asbest. Door de gunstige eigenschappen van de stof werd het in de loop van de 19de eeuw in veel materialen en producten verwerkt.

Toch werden rond 1930 al de eerste meldingen gemaakt van de gezondheidsrisico’s van asbest. Zo werd asbestose in 1931 al als officiële beroepsziekte erkend in Engeland. Het toepassen en verkopen van asbest is sinds 1993 verboden in Nederland en sinds 2005 is er een verbod in de hele Europese Unie.

De afgelopen jaren wordt er veel asbest verwijderd, maar er bestaan nog steeds veel huizen en gebouwen waarin asbest zit.