asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Asbestclausule

In huizen van voor 1980 is er een grote kans dat er asbest is gebruikt. In zulke situaties is het verstandig om een clausule op te nemen in de koopovereenkomst. Je kunt dan denken aan teksten met de volgende strekking:

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Voorbeeld asbestclausule 1

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

Voorbeeld asbestclausule 2

Het is Verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het Verkochte of in het gebouw met toebehoren waarvan het Verkochte deel uitmaakt; Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt anders dan ten tijde van de bouw te doen gebruikelijk. In de onroerende zaak kunnen derhalve asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Voorbeeld asbestclausule 3

Aan de verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.

Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Je gekochte huis blijkt asbest te bevatten

In heel veel oudere huizen is asbest te vinden. Dat is niet per definitie een probleem. Dat wil zeggen, totdat je gaat klussen. Want zagen of boren in asbest maakt de asbestvezels los en dat kan een gevaar voor de gezondheid zijn. Schakel voor het verwijderen van asbest een professioneel bedrijf in. Gezondheid is veel meer waard dan een kleine investering.