Wanneer materiaal met asbest verwijderen?

Materiaal met asbest verwijderen is essentieel. Asbest kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid, op de korte en op de langere termijn. Toch is de asbest niet altijd gevaarlijk wanneer er niets met materiaal gebeurt waar de asbest in zit. Wanneer de asbestdeeltjes niet in materiaal zitten kan het wel vrij komen. In dergelijke gevallen moet u het materiaal met asbest laten verwijderen.

Losgebonden materiaal

Dit is het materiaal dat direct verwijderd kan worden. De asbest kan namelijk vrijkomen bij losgebonden materiaal. U kunt veel eerder gezondheidsrisico’s lopen wanneer u dit laat zitten. Laat dit materiaal met asbest verwijderen.

Hechtgebonden materiaal

Dit is het materiaal waar asbestvezels in zitten. Deze vezels kunnen niet vrijkomen en is daarom niet gevaarlijk. Dit materiaal kunt u gerust laten zitten.

Het laten inventariseren van de hoeveelheid asbest

Het is essentieel om te weten of er in uw huis of gebouw zich asbest bevindt. Hiervoor kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij ons. Onze crew geeft dan aan in hoeverre er asbest aanwezig is en of dit verwijderd dient te worden.

Het afschermen van asbest

U kunt er ook voor kiezen om de asbest te laten afschermen. In dit geval kunt u niet in contact komen met de asbest. Toch lost dit het probleem niet op, want de asbestdeeltjes blijven bestaan. Toch behoort dit tot de mogelijkheden wanneer u liever materiaal met asbest laat verwijderen.

Subsidie bij verwijderen asbest

U kunt helaas geen subsidie ontvangen wanneer u de asbest laat verwijderen. Wel kunnen mensen met een uitkering bij de gemeente terecht voor een bijzondere bijstand. In dit geval worden de kosten deels gedekt. Toch is het raadzaam om een investering in het verwijderen van asbest te laten doen om uw gezondheid veilig te houden.