Verruimde subsidie voor asbestsanering medio 2014

Eigenaren van vroegere agrarische bedrijven krijgen ondersteuning van de provincie Gelderland via de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Naast deze aanpassing in de regeling, die sedert 2013 geldt, wordt ook de tegemoetkoming per vierkante meter opgehoogd. Deze wijziging gaat van kracht op 1 juli 2014, wanneer alle provinciebesturen deze regeling aanvaarden en zodra het in de overeenkomst met het Rijk wordt aangepast.

Aanvraag voor asbestsanering kan tot eind 2015

Asbestsanering. De asbest er af, zonnepanelen er op-regeling is ontstaan in het kader van gezondheid en duurzaamheid. Tot eind 2015 kan men deze regeling aanvragen. Zonnepanelen komen in de plaats van asbestdaken. Het te vervangen dakoppervlak dient minimaal 250 m² te zijn, waarbij de zonnepanelen minimaal een capaciteit van vijf kilowatt vermogen moeten opbrengen. Per vierkante meter wordt er €4,50 vergoed met een maximum van €15.000,-. Dit geldt ook voor reeds ingediende verzoeken. Vanaf 1 juli 2014 wordt deze regeling opengesteld en kunnen aanvraagformulieren worden ingediend.

Het ministerie van Infrastructuur is verantwoordelijk voor deze landelijke stimuleringsmaatregel voor de asbestsanering. In twaalf provincies is inschrijven op deze regeling beschikbaar. U kunt deze informatie teruglezen op www.asbestvanhetdak.nl, waar u tevens een aanvraagformulier kunt invullen. Voor de andere elf provincies gelden andere voorwaarden en regels waar het (voormalige) agrarische bedrijf minimaal aan moet voldoen.