Wanneer materiaal met asbest verwijderen?

Materiaal met asbest verwijderen is essentieel. Asbest kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid, op de korte en op de langere termijn. Toch is de asbest niet altijd gevaarlijk wanneer er niets met materiaal gebeurt waar de asbest in zit. Wanneer de asbestdeeltjes niet in materiaal zitten kan het wel vrij komen. In dergelijke gevallen moet…

Lees verder...

Opruiming van asbest Wateringen ligt stil

De opruiming van asbest rond de Poeldijkseweg in Wateringen heeft enkele dagen vertraging opgelopen. De weersomstandigheden hebben hierbij roet in het eten gegooid. Het is onmogelijk geworden om de asbest te zien waar het asbest ligt door de sneeuw en het ijs. Zaterdag gaat opruiming van asbest verder De verwachting is dat aankomende zaterdag de…

Lees verder...

Onderzeeër Marinemuseum dicht door asbest

Onderzeeër De Tonijn van het Marinemuseum in Den Helder is momenteel gesloten voor publiek. De reden hiervoor is dat er asbestvezels zijn gevonden in de boot. Het asbest heeft geen gevaar gevormd voor de bezoekers, meldt de GGD. Voor de medewerkers van het Marinemuseum mogelijk wel.

Lees verder...

Asbest vrijgekomen bij Amsterdamse hockeyclub

[image_frame style=”framed” align=”right” height=”180″ width=”220″ alt=”asbest”]http://www.asbestcrew.nl/wp-content/uploads/Dollarphotoclub_6884987.jpg[/image_frame]Er is vermoedelijk asbest vrijgekomen in Amsterdam. Bij de Amsterdamse hockeyclub Athena heeft dinsdagavond een brand gewoed die een van de kantines van de sportvereniging grotendeels heeft verwoest. Vermoed wordt dat de brand is aangestoken door vandalen. Dit meldt het Parool vandaag. Er is een kans dat er asbest is…

Lees verder...

Verruimde subsidie voor asbestsanering medio 2014

Eigenaren van vroegere agrarische bedrijven krijgen ondersteuning van de provincie Gelderland via de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Naast deze aanpassing in de regeling, die sedert 2013 geldt, wordt ook de tegemoetkoming per vierkante meter opgehoogd. Deze wijziging gaat van kracht op 1 juli 2014, wanneer alle provinciebesturen deze regeling aanvaarden en zodra het in…

Lees verder...

Asbestregister bepleit

Onlangs heeft de vakcentrale FNV opgeroepen voor een asbestregister waarin werknemers moeten kunnen vastleggen wanneer en waar ze met asbest hebben gewerkt. De oproep is een herhaling van eerdere oproepen voor een asbestregister in 2008 en 2010.

Lees verder...

Herziening normontwerp NEN 2991 (asbest)

Het instituut voor de normalisatie van Nederlandse normen, het NEN in Delft heeft onlangs een nieuw normontwerp NEN 2991 voor de risico beoordeling van de aanwezigheid van asbest in gebouwen gepubliceerd voor commentaar van belanghebbenden in het veld. In NEN 2991 wordt onder meer de bepaling van asbestconcentraties beschreven als onderdeel van de risicobeoordeling rondom…

Lees verder...

Asbest controle door De Inspectie Leefomgeving en Transport

Ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu controleren streng bij reparateurs van pleziervaartmotoren of het bedrijf beschikt over een asbestinventarisatie voor gerepareerde schepen en jachten van voor het jaar 1994. Het is voor deze bedrijven verplicht een asbest administratie bij te houden. De verplichte asbestinventaristatie voor alle boten ouder dan…

Lees verder...

Schadevergoeding voor mensen met asbestose

De minister van SZW, Lodewijk Asscher, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft hij aan dat er een vergoeding komt voor mensen die lijden aan asbestose. De vergoeding is eigenlijk een voorschot op een eventuele schadevergoeding.

Lees verder...