asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Op 10 maart 1999 is het Instituut Asbestslachtoffers opgericht door:

 • Comité Asbestslachtoffers
 • FNV
 • CNV
 • MHP
 • VNO-NCW
 • MKB-Nederland
 • LTO-Nederland
 • Verbond Sectorwerkgevers Overheid
 • Verbond van Verzekeraars

Het Instituut Asbestslachtoffers is opgericht op basis van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers, dat naast bovengenoemde organisaties op 23 november 1998 mede ondertekend werd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie. In het convenant staan afspraken die procedures moeten versnellen van asbestslachtoffers met de ziekte Mesothelioom. Het doel van de IAS is om de in het convenant omschreven procedures zo snel mogelijk af te handelen. Hiervoor zijn 3 hoofdtaken geformuleerd:

 • Advies
 • Bemiddeling
 • Voorlichting

Klik op jouw regio

nederland

Advies

Wanneer je de ziekte mesothelioom hebt, dan kun je via het Instituut Asbestslachtoffers een aanvraag indienen voor een schadevergoeding van € 17.050,–.

Samen met jou gaat het Instituut Asbestslachtoffers na hoe je de ziekte heeft opgelopen. Daarna adviseert het Instituut Asbestslachtoffers de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank beslist dan of je wel of niet een tegemoetkoming krijgt.

Voorlichting

Omdat het doel van het Instituut Asbestslachtoffers is om procedures te versnellen heeft het ook een belangrijke voorlichtingsrol voor slachtoffers, werkgevers, verzekeraars en andere organisaties. Om deze reden verricht het IAS onderzoek die via jaarverslagen, rapporten en andere kanalen bekend worden gemaakt.

Lees meer over het Instituut Asbestslachtoffers op hun website.

Bemiddeling

Het Instituut Asbestslachtoffers adviseert niet alleen de Sociale Verzekeringsbank, maar bemiddelt ook, bijvoorbeeld tussen (oud)werkgevers en (oud)werknemers, over een schadevergoeding. Hierover zijn afspraken gemaakt met:

 • Het Comité Asbestslachtoffers
 • Organisaties van werkgevers en werknemers
 • Het Verbond van Verzekeraars
 • De overheid

Ook bij bemiddeling heeft het IAS als doel om de claims zo snel mogelijk af te handelen. Dit geldt niet alleen voor de bemiddeling, maar ook voor het medische onderzoek en het onderzoek naar je arbeidsverleden. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden in rekening gebracht bij werkgevers en verzekeraars. Dit garandeert dat de service van het Instituut Asbestslachtoffers altijd gratis is voor slachtoffers.