Houd rekening met asbest wanneer je gaat slopen

Wanneer je thuis zelf wat gaat afbreken, dan zal je altijd proberen om de spullen, die je
kunt hergebruiken, weer proberen te bewaren. Dat is niet alleen beter voor je zelf,
omdat je dan geen nieuw materiaal hoeft aan te schaffen, maar ook beter voor het
milieu. Je wilt toch niet dat het milieu slecht wordt voor je kinderen of kleinkinderen,
door het verpesten van het milieu waar aan je zou meewerken.

Bedrijven

Specialistische bedrijven denken op dezelfde manier. Het
zijn niet alleen de wetten en regels waaraan ze zich moeten houden, maar doen dat ook
uit de gedachten aan het voortbestaan van een goede aarde. Men gaat nu niet meer grof
te werk door alles wat gesloopt wordt op een hoop te gooien. Men zal niet alles zo maar
stuk kunnen en mogen slaan. Er zal vooraf dan ook een duidelijke offerte gemaakt
moeten worden van de werkzaamheden die men gaat uitvoeren. Hierbij wordt rekening
gehouden met het scheiden van het materiaal maar ook het afvoeren ervan. Wanneer
men hout heeft, wat uit de sloop komt, zal men dat proberen te hergebruiken. Steen
wordt afgevoerd en in een later stadium fijngemalen om bijvoorbeeld te gebruiken bij
het verharden van wegen.

Totaal sloop

Een winkelpand of bijvoorbeeld een grote flat kan geheel moeten worden afgebroken.
Daarvoor gaat men eerst zorgvuldig kijken wat er allemaal aan werkzaamheden moeten
gebeuren om het geheel veilig en op een verantwoorde manier af te kunnen breken. Ook
zal nagegaan moeten worden wat voor soorten materialen er allemaal in een gebouw
zitten. Daar zal men rekening mee moeten houden in verbant de veiligheid van de
mensen die er in de buurt wonen.

Grote gebouwen

Wanneer grote gebouwen moeten worden gerenoveerd dan is het goed mogelijk dat een
deel ervan moet worden afgebroken. Hiervoor zal ook een specialist worden gevraagd.
Zij weten als geen ander wat er bij zo’n gebouw moet worden gedaan, om te voorkomen
dat er geen gedeelte instort, wanneer er muren worden gesloopt. Er zal moeten worden
gestut.

Asbest

Indien men asbest in een gebouw tegenkomt dan zal men tijdens de sloop daar zeer
zorgvuldig mee omgaan. Asbest verspreidt tijdens het slopen zeer kleine vezeltjes. Deze
vezeltjes zijn zeer scherp en je kan ze gemakkelijk inademen. Zij gaan vast zitten op je
longen en zullen nooit meer verwijderd kunnen worden. Deze vezeltjes kunnen
longkanker veroorzaken. Daarom moet men er zeer zorgvuldig mee omgaan tijdens de
sloop en afvoer van het product.