asbest

Asbest sanering en/of inspectie

AsbestCrew regelt het voor je!

Crocidoliet

Crocidoliet, beter bekend als blauw asbest, is een asbestsoort die na de witte variant het meeste wordt gebruikt. Hoewel crocidoliet de tweede asbestsoort is qua gebruik, bestaat maar vier procent van al het gebruikte asbest uit crocidoliet: meer dan 95 procent is witte asbest (chrysotiel), de overige één á twee procent bestaat uit bruin, geel of groen asbest. Dat crocidoliet zo weinig wordt gebruikt is maar goed ook: het is zeker dat dit de meest gevaarlijke variant is.

Landelijk netwerk
Scherpe prijzen
Gratis offertes vergelijken
Veiligheid voorop
Erkende specialisten

Klik op jouw regio

nederland

Toepassingen

Crocidoliet wordt voornamelijk gebruikt in spuitasbest. Spuitasbest is asbest dat onder een zeer lage gebondenheid op of tussen oppervlakken wordt gespoten. Spuitasbest werd tot 1978 veel gebruikt als isolatiemateriaal vanwege het zeer hoge isolerend vermogen, maar is sindsdien verboden; crocidoliet heeft namelijk een zeer lage gebondenheid, waardoor het makkelijk door de lucht verspreidt en ingeademd kan worden. Wanneer je crocidoliet inademt, kan het longproblemen zoals longemfyseem en longkanker veroorzaken.

Gevaar en ruiming

Zolang asbest ongemoeid blijft, is er meestal geen sprake van gevaar; het materiaal wordt pas gevaarlijk in het geval van verstuiving en zolang er goed mee wordt omgegaan vindt er geen verstuiving plaats.

Dit is echter een ander geval met de blauwe variant. Omdat de stof ongebonden werd toegepast, verstuift het zeer makkelijk. Verbouwing, blootstelling aan wind en huisbrand zijn de voornaamste oorzaken waardoor het verstuift.

Sinds het verbod uit 1978 wordt crocidoliet niet meer gebruikt. Veel oude huizen hebben het echter nog in of tussen hun muren. Het is noodzakelijk om een expert in te schakelen als je dit wilt laten verwijderen. Als het ruimen niet goed gebeurt, bestaat er namelijk een grote kans dat het gaat verstuiven.

De verwijdering

Als eigenaar van een gebouw of huis in Nederland beslis je zelf over de verwijdering van asbestmateriaal. Is verwijdering nodig, laat dit dan uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. De specialisten binnen zo’n bedrijf zijn vakkundig en treffen goede maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s die verwijdering met zich meebrengt. Voor het verwijderen van asbest heb je toestemming van de gemeente nodig. De regels waar je je aan moet houden staan beschreven in het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. De verwijdering gaat volgens bepaalde strenge voorschriften. Als de voorschriften niet goed worden nageleefd, kan dit leiden tot hoge boetes.