Asbest controle door De Inspectie Leefomgeving en Transport

Ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu controleren streng bij reparateurs van pleziervaartmotoren of het bedrijf beschikt over een asbestinventarisatie voor gerepareerde schepen en jachten van voor het jaar 1994. Het is voor deze bedrijven verplicht een asbest administratie bij te houden.

De verplichte asbestinventaristatie voor alle boten ouder dan 1994 waaraan door reparateurs wordt gewerkt moet worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Deze nemen zogenoemde plakmonsters die in een laboratorium worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Bij een negatief resultaat (dat betekent dat er geen sporen van asbest worden aangetroffen) zijn de kosten voor zo’n inventarisatie circa € 300. Bij een positief resultaat moet asbest worden verwijderd en zullen de kosten navenant hoger zijn.

Hoge boete

Weigeren reparatiebedrijven (na een eerste waarschuwing) een asbestinventarisatie bij te houden, dan kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen ter hoogte van €3000. De boete wordt verdubbeld bij een herhaalde constatering van het ontbreken van de inventarisatie en zelfs sluiting bij een derde gemis.

Medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport benadrukken dat de regelgeving ontwikkeld is om de medewerkers in reparatiebedrijven te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van asbest. Immers op veel oude binnenvaartschepen kunnen (sporen van) asbest worden aangetroffen in de motorkamer, in pakkingen en rondom de uitlaat. Dat geldt eveneens voor de pleziervaart. Het risico dat werknemers ziek worden bij het boren door een motorkamerschot of na het weghalen van asbesthoudende isolatie moet worden voorkomen.

In sommige gevallen inventarisatie niet nodig

Indien aangetoond kan worden dat er geen asbest meer aanwezig is in een oude schuit, bijvoorbeeld omdat dit er eerder bewijsbaar is uitgehaald, dan is een inventarisatie niet nodig.
Volgens de Inspectie Leefomgeving zijn de scheepswerven en reparateurs er een paar jaar geleden wel degelijk op geattendeerd dat deze regels gelden en worden gecontroleerd. Nu zal de inspectie binnenkort ook via de brancheorganisatie in de pleziervaart de eigenaren van pleziervaartuigen uitdrukkelijk wijzen op de verplichting van een asbestinventarisatie wanneer een schip bij reparatie geheel of gedeeltelijk uit elkaar wordt gehaald.