Geen rekening gehouden met asbest

Een bouwbedrijf en installatiebedrijf uit Leeuwarden hebben samen een boete gekregen van €33.000 voor het verbouwen van een asbesthoudend pand. De werknemers van de bedrijven hebben gezaagd in asbesthoudende vloeren, zonder dat er rekening werd gehouden met de gevaren van het materiaal.

Inventarisatierapport

Er was voor het pand wel een asbestinventarisatierapport aanwezig, waarin duidelijk was gesteld dat er asbest aanwezig was. De bouwbedrijven en hun werknemers waren echter niet op de hoogte van dit rapport en hebben dus geen rekening gehouden met het feit dat er asbest aanwezig was in de vloeren. Vervolgens zijn de werknemers mogelijk blootgesteld aan schadelijke asbestvezels toen zij gingen zagen in de vloeren.

Voordat een bouwbedrijf aan de slag gaat in een bouwwerk dat asbest bevat, moet sinds 1994 een gecertificeerd bedrijf een inventarisatie uitvoeren. Zo’n rapport blijft drie jaar geldig. Het materiaal moet op een professionele manier worden verwijderd en de gemeente controleert of de regels nageleefd worden.

Boete

Het bouwbedrijf is de hoofdaannemer geweest en werd voor €18.900 beboet, terwijl het installatiebedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde een boete kreeg voor €11.700. De opdrachtgever en eigenaar van de panden kreeg een boete van €3.000 omdat hij de betrokken bedrijven niet heeft geïnformeerd over het gevaar. Ook was er geen veiligheid- en gezondheidsplan opgesteld.

Asbest verwijderen

Om asbest uit een pand te laten verwijderen is een gecertificeerd bedrijf nodig. Op onze site kunt u een offerte aanvragen voor een inventarisatie of om dit gevaarlijk materiaal te laten verwijderen. Onze specialisten doen dit op een veilige en verantwoordelijke manier, zodat uw gezondheid geen risico loopt.