Bedrijf betrapt op illegaal verwijderen asbest

48.600,- euro is de boete die een aannemer uit Overijssel krijgt. De reden hiervoor is dat het bedrijf op malafide wijze asbest op Terschelling heeft verwijderd. Dit laat het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid afgelopen dinsdag weten. De werknemers van het aannemersbedrijf gingen onbeschermd en op onverantwoorde wijze te werk bij de verwijdering van asbest. Iedereen met maar een beetje verstand van asbest snapt dat dit levensgevaarlijk is voor de medewerkers van het aannemersbedrijf. De asbestdeeltjes kunnen in de longen komen en de gezondheidseffecten kunnen enorm zijn. Met de incubatietijd van asbest kan het tot 30 jaar na het contact met asbest alsnog tot kanker leiden.

Een puinhoop

Her en der lagen er restanten van asbesthoudenmateriaal op de grond en naast de golfplaten werden er ook dakkokers van asbest aangetroffen. Weer ander asbesthoudend afval lag op een ander afvalhoop.

Bewust in overtreding

De sanering van het asbest verliep in verschillende fasen, tussen verschillende nieuwbouwprojecten door. Het bedrijf bleek echter op de hoogte van de aanwezigheid van asbest, want uit onderzoek bleek dat er al een jaar voor aanvang van de werkzaamheden een asbest inventarisatierapport was gemaakt. Een gemeentelijk toezichthouder trof tot zijn verbazing tijdens een inspectie allerlei beschadigde asbesthoudend golfplaten aan. Hierop werd de SZW door de toezichthouder op de hoogte gebracht?

Waarschuwing voor asbest

De Inspectie SZW constateerde tien verschillende overtredingen van de Arbowet en regelgeving. Het bedrijf heeft een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om het bedrijf gedurende langere tijd stil te leggen.