Bedrijf bestraft door niet houden aan veiligheidsvoorschriften

Een Zuid-Hollands bedrijf is flink op de vingers getikt door de inspectie van SZW. Het bedrijf heeft een loopje genomen met de veiligheidsvoorschriften en de gezondheid van haar medewerkers ernstig in gevaar gebracht. De boete is voor het door laten werken van werknemers in een Rotterdam kantoorpand, ook al waren ze er door tests van op de hoogte dat ze in aanraking zouden komen met asbest. De inspectie van SZW heeft daarom besloten het bedrijf een boete van 90.000 euro te geven.

De boete mag dan behoorlijk zijn, de overtreding is dat ook. Daarom hebben ze ook een officiƫle waarschuwing gehad. Wanneer ze nog een keer gepakt worden op een overtreding dan kunnen ze voor langere tijd de deuren sluiten.

Spelen met gezondheid en veiligheidsvoorschriften

De zaak kwam aan het licht door tips dat er bij werkzaamheden in het betreffende pand asbest was vrijgekomen. Toen de inspectie daarop besloot te gaan onderzoeken bleek in het pand her en der asbesthoudend materiaal te liggen en dat was al langere tijd het geval.

De werknemers hadden hun werkgever al meermaals gewezen op de aanwezigheid van asbest. Daarom had het bedrijf, dat geen asbestsanering doet maar actief is in brandpreventie, dit laten testen. Uit die tests bleek dat dat er inderdaad asbest aanwezig was. Maar dit vormde voor de leiding geen bezwaar om hun werknemers weer aan het werk te sturen. Een flinke schending van de veiligheidsvoorschriften.

Vergrootglas

Zodra de inspectie op de hoogte was zijn alle werkzaamheden stilgelegd en is de eigenaar van het bedrijf opgedragen om een besmettingsonderzoek uit te laten voeren en een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Het bedrijf zal nog lange tijd onder verscherpt toezicht staan en werkzaamheden worden onder een vergrootglas gehouden. “Iedereen die eenmaal een boete heeft gekregen, blijft altijd bij ons in het vizier”, laat een woordvoerder weten.