Asbestdaken niet meer toegestaan in 2024

Vanaf 2024 gelden er nieuwe regels voor asbestdaken. Ze zijn namelijk niet meer toegestaan. Eigenaren van gebouwen met asbestdaken dienen deze dus te vervangen voor dit jaar. De maatregel wordt genomen om gezondheidsproblemen in de toekomst te verminderen en slachtoffers van asbest te doen afnemen.

Risico’s van asbestdaken

Asbestdaken brengen enkele risico’s met zich mee. In de buitenlucht verweren ze namelijk en hierdoor kunnen de asbestvezels vrijkomen van het dak. Deze kunnen vervolgens ingeademd worden door mensen. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat er tot 2028 zo’n 13.000 dodelijke asbestkanker krijgen. Dit zijn zo’n 500 doden per jaar.

Het verbod

Het nieuwe verbod dat per 2024 ingaat beperkt zich alleen met het materiaal dat direct in verbinding staat met de buitenlucht. Denk aan dakleien en golfplaten. Ook zijn asbestdaken in het verleden regelmatig gebruikt als dakbedekking van opslagplaatsen en grote loodsen. Voor dergelijke panden kunnen de kosten hoog oplopen.

Zelf verantwoordelijk

Eigenaren van dergelijke opslagplaatsen, loodsen en andere panden met asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het saneren van de asbest. Het is raadzaam om nog even tot 2016 te wachten, aangezien er dan een nieuwe subsidieregeling komt voor het laten saneren van asbest. Er is een budget van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In gebouwen geen nieuwe regels

Materiaal dat onder de dakbedekking zit, hoeft niet verwijderd te worden. Zolang de asbestvezels niet vrij kunnen komen is het niet nodig deze te verwijderen. Er geldt wel een plicht om een gebouw te inventariseren op asbest.