Asbestbedrijven ontlopen veel sancties

Certificerende en keurende asbestbedrijven (cki’s) zijn de afgelopen jaren terughoudend geworden als het gaat om het opleggen van sancties. Dit concludeert de Inspectie SZW na een onderzoek. Dit is vreemde uitkomst, want juist in 2012 zijn er strengere regels gekomen voor het verwijderen van asbest. Deze regels blijken weinig waarde te hebben als er geen maatregelen volgen als de regels overtreden worden.

Lakse houding schadelijk voor werknemers

Juist omdat er nogal “creatief” met de asbestregelgeving werd omgesprongen kwam er in 2012 een strengere wetgeving. Het primaire doel van deze nieuwe wetgeving was het beschermen van de gezondheid van werknemers en consumenten. De cki’s, die een cruciale rol vervullen als controleur laten het echter flink afweten. Door terughoudend te zijn met sancties neemt het vertrouwen in het certificatiestelsel af.

Strengere regels minder sancties

In het onderzoek staat dat SZW de sancties enorm terug heeft zien lopen sinds de nieuwe regels van kracht zijn. Zo werden in 2011 door de zes cki’s nog 1470 sancties opgelegd, in 2012 bedroeg dit 720 sancties.
De de cki’s verweren zicht met het enigszins vergezochte argument dat de bedrijven de regels juist beter zijn gaan naleven. De inspectie SZW wuift deze bewering dan ook resoluut weg. Zelf inspecteren ze namelijk ook en daarbij is het aantal keer dat handhavend opgetreden moest worden van 60% naar 70% gegaan. Dit zijn natuurlijk schrikbarende aantallen. Asbest is een levensgevaarlijk stof waarbij het niet past om laks te zijn.

Conslusie SZW

De Inspectie zelf denkt dat het een bewuste keuze is van de cki’s om weinig sancties op te leggen. Want voordat een asbestsaneringsbedrijf het doorheeft hebben ze de “escalatieladder” afgelegd en wordt het certificaat ingetrokken. En hoe minder bedrijven gecontroleerd moeten worden door de cki’s, hoe minder werk en dus subsidie ze krijgen.