Asbest in oud ziekenhuis baat zorgen

In het voormalig Sint Clara Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is tot 200 keer meer asbest gevonden dan aanvankelijk werd gedacht. De sloop van het ziekenhuis is daarom nog uitgesteld. Inmiddels blijkt het pand een populaire hangplek voor jongeren.

Sluiting ziekenhuis

In 2011 is het Sint Clara Ziekenhuis gesloten en opgegaan in het Maasstad Ziekenhuis. Er werden studenten in het pand gezet als anti-kraakwacht. De studenten meldden in 2012 dat zij patiëntendossiers, röntgenfoto’s, medicijnen en zakjes bloed hadden gevonden. De eigenaars van het pand zeggen dat deze spullen zich in een afgesloten ruimte bevonden en zouden een aanklacht indienen tegen de studenten.

Extra controle

Inmiddels is het lege pand, hoewel deze is afgezet en afgesloten, een populaire hangplek voor jongeren geworden. Ondanks de beveiliging komen er regelmatig jongeren het pand binnen. Recent werd gezegd dat ook deze jongeren medicijnen en dossiers hadden gevonden, waarna opnieuw een controle is uitgevoerd in het pand.

Asbest

De sloop van het pand heeft vertraging opgelopen doordat er veel meer asbest in het pand aanwezig was dan verwacht. Het gebouw is dan ook niet veilig. Toch houdt dit de jongeren niet tegen om in het gebouw in te breken. Het is overigens geen verrassing dat er zoveel asbest in het gebouw aanwezig is. Vijftig jaar geleden, toen het pand gebouwd werd, werd er veelvuldig gebruik gemaakt van het materiaal omdat het brandwerend werkt. Asbest is levensgevaarlijk wanneer de deeltjes vrijkomen, bijvoorbeeld wanneer er in materiaal wordt geboord of gezaagd dat asbest bevat.

Extra beveiliging

Om het gebouw te beveiligen tegen indringers heeft het ziekenhuis bewakers ingezet, maar volgens jongeren doen deze beveiligers niet genoeg om ze tegen te houden. Inmiddels zijn extra bewakers met honden ingezet.